Chantroihong59

Luôn luôn lạc quan trong cuộc sông...thích điều giản dị...

Trông cây ...nuôi cá...
Birthday
September 28
Location
Thừa Thiên .Huế
Nghề nghiệp
Kinh doanh tự do
Họ và tên
Nguyễn thị Phương Thảo
Điện thoại liên hệ
0947894394

Signature

Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng ta .
Top