Chử Đồng Tử

Một người luôn cố gắng làm một cái gì đó thật tử tế
Location
Tập thể Đại học Giao Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, H
Nghề nghiệp
Hoasypro
Họ và tên
Xuân Dũng

Signature

Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Top