Caydep

Birthday
Jan 1, 1950 (Age: 74)

Signature

Người đàn bà đẹp luôn luôn lấy chồng không ra gì. Vì người đàn ông thông minh không bao giờ lấy đàn bà đẹp.​
frigid019@yahoo.com.vn
cell phone: 01675560540

Following

Followers

Top