Bui Huu Chung

Thạc sĩ Nông nghiệp, công tác tại Trung tâm NC và PT Hoa cây cảnh, thường trú t?

Thích nghiên cứu sâu về một số loại hoa và cây cảnh.
Location
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh
Nghề nghiệp
Hoa cây cảnh
Họ và tên
Chung
Điện thoại liên hệ
0902188989
Top