bonsaihuynhduc
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • ấu trong cơ thể, đối lập cùng Chư Thần Sang Thế, lập tức lực lượng thân thể hắn tăng vọt.
    Hơn nữa trong tiếng kêu rên của Côn Bằng, tất cả nguyên khí đều biến thành chất bổ tiến vào trong động thiên của Phương Hàn.
    Thao Thiết cũng giống như vậy, tinh thể pháp tắc không gian của hắn cũng dung nhập
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top