Recent content by Bonsai Hào Anh

 1. B

  Vài cây Rừng mới về giao lưu

  cây 1:Kim tiền(vẩy ốc) Đã Bán:Qua ĐT hoành 70cm-cao 22cm-tàng rộng 64cm Giá (500k) cây 2:Quýt rừng Đã Bán Qua ĐT Hoành 34cm-tàng bay dài 1m Giá (500k) [/IMG] cây 3:sơn liễu Giá (200k) cây 4:kim tiền(vẩy ốc) Gồm 2 cây (200k)
 2. B

  cẩm thị tàng jin sống khỏe

  cây 1 (300k) cây 2(300k) cây 3 (250k) Đã Bán: huu anh cây 4: hoành 88cm-cao 35cm Giá (500k) cây 5: (đã sống khỏe) Giá (150k) cây 6:đã sống khỏe Giá (150k) Đã Bán: huu anh
 3. B

  Linh sam siêu lũa thép sống khỏe lâu năm

  cây 1:jin ninh thuận Giá (150k) cây 2:jin ninh thuận Giá (300k) cây 3:ghép lá nhỏ đa ưu điểm Giá (900k) cây 4:ghép lá nhỏ đa ưu điểm Giá (900k) cây 5:ghép lá nhỏ đa ưu điểm Giá (1.600k)
 4. B

  sơn liễu hàng mới khai thác

  cây 1 (200k) cây 2 (150k) cây 3 (gồm 2 cây) Giá (300k) cây 4 (gồm 2 cây) Giá (300k) cây 5 (250k) Đã Bán Qua ĐT
 5. B

  Tổng hợp cây sống khỏe

  cây 1:cẩm thị đã sống khỏe Giá (500k) cây 2:táo rừng đã sống khỏe Giá (400k) cây 3:Bùm sụm(trà phúc kiến) Giá (600k) cây 4:sơn liễu Giá (300k)
 6. B

  Vài cây Rừng sống sống khỏe giao lưu

  cây 1:Bằng lăng lá nhỏ hoành 56cm-cao 35cm Giá (300k) Đã Bán:anh ngọc-0989234923 cây 2:kim tiền (vẩy ốc) hoành 46cm-cao 50cm Giá (300k) cây 3:sơn liễu sống khỏe Gồm 2 cây (300k) cây 4:cẩm thị sống khỏe Giá (300k)
 7. B

  cẩm thị tàng jin

  Cẩm thị tàng jin hàng mới khai thác giao lưu Gồm 2 cây (500k) cây 1 cây 2:hoành 46cm-cao 40cm
 8. B

  sam núi sống khỏe

  Giao lưu lô sam núi sống khỏe Gồm 26 cây Giá (550k)
 9. B

  Tổng hợp cây sống khỏe

  cây 1:lô gồm 3 cây hải châu Giá (300k) cây 2:lô gồm 2 linh sam-2 sam núi Giá (450k)
 10. B

  Vài cây Rừng sống sống khỏe giao lưu

  cây 1:hải châu cây 2:sơn liễu cây 3:vẩy ốc cây 4:sam núi trái cây 5:linh sam cây 6:trắc dây cây 7:bìn lin
 11. B

  cẩm thị tàng jin

  cây 1(150k) Đã Bán cây 2(150k) Đã Bán cây 3(150k) Đã Bán cây 4(250k) cây 5(200k) cây 6(300k) Đã Bán cây 7(200k) Đã Bán
 12. B

  Vài cây mới về

  Ace có nhu cầu đăng ký-ck trong 2 ngày nhé Giá chưa gồm phí vc ---------------------------------------------------- cây 1: Bìn lin (700k) Hoành 110cm-cao 50cm-Đế trãi đều cây 2:Gồm 2 cây (250k) _Trà phúc kiến(bùm sụm) _Bìn lin tàng jin: cây 3:kim tiền(vẩy ốc) Gồm 2 cây (200k) Đã Bán...
 13. B

  Linh sam siêu lũa thép-hàng tương lai

  Ace có nhu cầu đăng ký-ck trong 2 ngày nhé Giá chưa gồm phí vc ---------------------------------------------------- cây 1 Đã Bán cây 2 Đã Bán cây 3 Đã Bán cây 4 Đã Bán cây 5 Đã Bán
 14. B

  cẩm thị sumo

  Ace có nhu cầu đăng ký-ck trong 2 ngày nhé Giá chưa gồm phí vc ---------------------------------------------------- cây 1 Hoành 53cm-cao 40cm-tàng dài tổng thể 90cm Đã Bán Qua ĐT cây 2: Hoành 80cm-cao 50cm-tàng dài tổng thể 84cm Đã Bán qua ĐT
 15. B

  sơn liễu hàng mới khai thác

  Ace có nhu cầu đăng ký-ck trong 2 ngày nhé Giá chưa gồm phí vc ---------------------------------------------------- cây 1: (150k) cây 2 (200k) Đã Bán(A Quốc) cây 3 (150k) Đã Bán(Anh Dũng HN) cây 4 (150k) cây 5:lô gồm 3 cây Giá (200k) Đã Bán (Anh Sơn) cây 6: (150k) Đã Bán(Anh Sơn)
Top