Recent content by Bolsa

  1. B

    Cần mua cây nha đam

    Tình hình là e cần tìm một ít cây nha đam to,vậy có bác nào biết nơi bán thì chỉ giùm e nha(Hà Nội và các tỉnh lân cận).Cảm ơn các bác nhều ạ !!=P~(*)
Top