Blackrose86

Ghét sự giả tạo,ưa nói thẳng

Tìm của lạ
Location
Nha Trang
Nghề nghiệp
mua bán và tàng trữ.......cái đẹp :D
Họ và tên
Nguyễn Trần Thức
Điện thoại liên hệ
0168 456 8260

Signature

Cứ chơi rồi biết!
----------------
Nguyễn trần Thức .
Top