Recent content by belebop

  1. B

    hoa quế

    Đây là hoa quế, mình chụp tại sân trường của ĐH Sư phạm Quảng Tây, TP. QUế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hoa có 3 màu: vàng, cam, trắng. Mùi hoa rất thơm, thơm nồng như hoa sữa, kích thước cũng như hoa sữa Việt Nam, cũng mọc từng chùm như hoa sữa VN. Cây cũng cao to, to như cây hoa phượng...
  2. B

    hoa màu cam

    https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=aaa7d7f7a6&view=att&th=13a8bb3389efff46&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_Bd9XuziH9GBrCMDa8VTAz&sadet=1350964160523&sads=LJiIhFrpOtn0TurEfJBkg7FqLBQ hoa này tên gì vậy các anh chị? Anh Chị nào có hạt hoa này thì cho...
Top