đặng hùng

Thuộc Hội DĐCC Thanh Hóa

bonsai & stone
Birthday
Mar 13, 1981 (Age: 42)
Location
Thanh Hóa
Nghề nghiệp
Sưu tầm & kinh doanh cổ vật - đồ xưa
Họ và tên
Đặng Văn Hùng
Điện thoại liên hệ
0919 012 678

Signature

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng .
Top