Thông báo về việc ẩn ChatBox.

hct9galaxy

Technical Staff
Theo ý kiến anh em quản lý, ChatBox ảnh hưởng tới bộ mặt diễn đàn vì một số thành viên nói chuyện lăng nhăng không nghiêm túc trên chatbox, quảng cáo, spam gây mất trật tự. Một số ý kiến cho rằng nên loại bỏ ChatBox, trước đây đã có lần diễn đàn loại bỏ chatbox cho đỡ nặng nhưng thành viên lại ý kiến yêu cầu mở lại chatbox. Vậy nay BQT thống nhất đưa ra quyết định vẫn duy trì chatbox nhưng sẽ để ẩn, ai cần chat thì click vào nút mũi tên bên phải như hình:


Ẩn/hiện chatbox

BQT diễn đàn CCVN.
 
Top