Thông báo về vấn đề mất bài viết ngày 20-03-2011

hct9galaxy

Technical Staff
Cáo lỗi cùng anh em CCVN. Vào ngày 20-03-2011 diễn đàn gặp sự cố đột ngột nên đã mất mát dữ liệu khá lớn. Để khắc phục tình trạng này, BQT buộc phải phục hồi lại dữ liệu trước khi gặp sự cố, cụ thể là diễn đàn sẽ quay trở về thời điểm rạng sáng ngày 20-03-2011. Vì vậy, một số bài viết trong ngày 20-03 sẽ không còn. Rất mong các thành viên hiểu và thông cảm!
 
Top