Phôi Nguyệt quế vip chuẩn bonsai

maivangvinhlong

Thành viên Mua Bán
Đế đẹp, hoành eo 47, củ nở hơn 60, cao 37, chuẩn dáng cây bài.
Bán giùm giá công khai 4 triệu, khỏi trả giá, anh em thấy đắt thì bỏ qua giùm khỏi hỏi, xin cảm ơn!

 
Top