Nguyệt quế khủng

Mèo Hoang

Thành viên tích cực
Mình đang tập up hình,up thử cây này lên mong ACE chém nhiệt tình cho em nó.Nguyệt quế già khú khụ,hoành trên dưới 80 cm.
em nó đây. (mình chụp bằng điện thoại nên hình không được đẹp cho lắm.ACE cố gắng xem giùm nha.)


 
Top