Một vài bể thủy sinh của mình

teivkid

Thành viên
Đầu tiên là hồi mới tập chơi, thấy cây là cây không:Hồ tiếp theo, không giữ được ảnh sau khi hoàn thiện, nhưng có vài tấm cây sơ sơ:Bể thứ 3: 

teivkid

Thành viên
Em lót ở dưới đáy JBL Florapol, trên phủ ADA aquasoil anh ạ. Phân nước châm thêm Borneo Wild Lush và phân bổ sung Kali 1 tuần/lần.
 

Thai tue

Thành viên tích cực
Xanh tốt thật, chúc mừng bạn, nhà mình có cái bể nhỏ thằng em chuyển nhà cho nên phải tiếp tục sử dụng. Mua rêu mỗi cụm 35k x 6 cụm nhỏ xíu, cây cũng tùy loại có loại cũng thấy mắc, cây chỉ xanh tốt được được mỗi lúc ban đầu, sau dần dần vàng úa nhợt nhạt hết cả. Rồi chán chẳng muốn mua nữa
 
Top