Hướng dẫn vượt tường lửa để truy cập diễn đàn.

hct9galaxy

Technical Staff
Vì lý do ổn định cho diễn đàn, diễn đàn đã và đang sử dụng hệ thống tường lửa của nhà cung cấp dịch vụ thứ 3 để lọc bớt các truy cập trái phép. Nhưng một số thành viên khi truy cập diễn đàn thường bị hệ thống "nghi ngờ" và chặn lại. Vì vậy, BQT sẽ hướng dẫn cách vượt tường lửa cho thành viên truy cập diễn đàn một cách dễ dàng hơn.


Đối với Windows XP:

Bước 1:
Mở hộp thoại Run (Bấm giữ phím Windows+R) nhập vào dòng bên dưới sau đó ENTER:
Code:
notepad %windir%\System32\drivers\etc\hosts
Bước 2:
Nhập vào phần cuối cùng dòng sau (trong cửa sổ mới hiện lên):
Code:
118.139.161.85 forum.caycanhvietnam.com
Bước 3:
Lưu file này lại (Ctrl+S).

Đối với Windows Vista/7:

Bước 1:
Mở hộp thoại Run (Bấm giữ phím Windows+R) nhập vào dòng bên dưới sau đó ENTER:
Code:
%windir%\System32\drivers\etc
Bước 2:
Click phải vào file hosts chọn Properties.
Chuyển qua tab Security và chọn Edit:

Lần lượt chọn các hình User trong phần Group or user names và nhìn xuống dưới ở phần Permisssions for Users chọn như hình vẽ (đánh dấu vào Allow ở dòng Full Control):
Sau đó chọn OK.

Bước 3: Làm tương tự Bước 1->Bước 3 bên WinXP.

Thao tác trên sẽ giúp quý vị truy cập trực tiếp vào diễn đàn mà không phải thông qua tường lửa.

Lưu ý quan trọng:
+++Nếu thành viên truy cập diễn đàn bình thường thì không nên dùng cách này.
+++Nếu 1 ngày nào đó không truy cập được diễn đàn thì xóa dòng 118.139.161.85 forum.caycanhvietnam.com trong file hosts đi và vào lại bài viết này để cập nhật thông tin.
 
Top