Giặc đến nhà

phuvienthon

Thành viên
Bài viết hay quá anh Hòa ơi! nội tinh thần toát ra từ bài viết cũng đủ để nói lên tấm lòng yêu nước của anh rồi. Ai trong chúng ta, người Việt, người đang sinh sống trên đất nước mình cùng có xuy nghĩ như anh thì chúng ta không còn run sợ trước những thủ đoạn đê hèn của ngoại sâm nữa rồi! Cảm ơn anh từ lời nhắn nhủ kêu gọi này.
 

vlongtien

Thành viên Mua Bán
lục trong trang thơ lão Quỷ cũng kha khá bài, chủ yếu là thơ tình, hôm nay cảm cảnh thời cuộc, mầm phát chơi, vài hôm nữa đi rồicái này phải coi lại, dân Trung Quốc và chính quyền Trung Quốc khác nhau rất nhiều, không nên đánh đồng. Kiều bào Trung Quốc ở Việt Nam là một phần của Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, họ không tham gia chính trị. Không nên kỳ thị. Rất nhiều người hiện nay có suy nghĩ sai lầm này
Tôi khoái câu phản hồi này,điểm 10/10(trả bằng cây cảnh)ok chứ.;););)
 
Top