Giặc đến nhà

dã quỳ

Quản lý mới
Mấy hôm nay trên biển Đông nóng bỏng
Bọn Trung Quốc lấn lãnh hải Việt Nam
Đặt giàn khoan thể hiện sự tham lam
Khoe sức mạnh với máy bay, tàu chiến
Tuy sức yếu Ta vẫn luôn bám biển
Vẫn duy trì xua đuổi bọn xâm lăng
Từ cụ già đến đám trẻ lăng xăng
Cũng xuống đường với quyết tâm phản đối
Ta đã đạt sự quan tâm thế giới
Từ Âu, Phi, Mỹ đến ASEAN
Đủ pháp lý, có thêm được lòng nhân
Thì chiến thắng trước sau gì cũng đến
Những trang sử hào hùng cha ông còn đó
Giặc Tây, Tàu, đế quốc cũng bỏ thây
Những trận đánh oai hùng vẫn đâu đây
Há phải sợ bọn gian tham ác hiểm?
Khi cả nước đang hướng về phía biển
Ở trong nhà đám giặc dốt ngu si
Kích động lòng người, đập phá công ty
Đi ăn cướp cũng bảo mình "yêu nước"???
Đường còn dài, khó khăn còn phía trước
Giặc ngoại xâm đang diễu võ dương oai
Là người Việt, tất cả hãy chung tay
"Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh"
..........................
Dã Quỳ
 

Kim Khi Tai

Moderator
Mấy hôm nay trên biển Đông nóng bỏng
Bọn Trung Quốc lấn lãnh hải Việt Nam
Đặt giàn khoan thể hiện sự tham lam
Khoe sức mạnh với máy bay, tàu chiến
Tuy sức yếu Ta vẫn luôn bám biển
Vẫn duy trì xua đuổi bọn xâm lăng
Từ cụ già đến đám trẻ lăng xăng
Cũng xuống đường với quyết tâm phản đối
Ta đã đạt sự quan tâm thế giới
Từ Âu, Phi, Mỹ đến ASEAN
Đủ pháp lý, có thêm được lòng nhân
Thì chiến thắng trước sau gì cũng đến
Những trang sử hào hùng cha ông còn đó
Giặc Tây, Tàu, đế quốc cũng bỏ thây
Những trận đánh oai hùng vẫn đâu đây
Há phải sợ bọn gian tham ác hiểm?
Khi cả nước đang hướng về phía biển
Ở trong nhà đám giặc dốt ngu si
Kích động lòng người, đập phá công ty
Đi ăn cướp cũng bảo mình "yêu nước"???
Đường còn dài, khó khăn còn phía trước
Giặc ngoại xâm đang diễu võ dương oai
Là người Việt, tất cả hãy chung tay
"Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh"
..........................
Dã Quỳ
A đù thơ nữa ta,
Nôi dung hay lắm vote cho Quỷ già 1 like,
Úp cho tinh thần Việt bất diệt nào.
 

Banlangtim

Thành viên
khá khen cho quỹ già, khi nào ra ninh thuận uống trà ngân thơ nha ông anh, giờ mới biết ông anh làm thơ hay.
 

Cứ Chơi

Thành viên
Đã từ lâu con người TQ tự do lừa lộc trên đất Việt Nam,mua bán hàng hóa ,thức ăn ,đồ dùng ,bệnh viện ,công ty...
đến người ngu si củng nhận ra TQ đã bám rốc rể rất sâu trên đất Việt Nam nên muốn đánh đuổi TQ là một việc làm rất khó khăn lâu dài và củng có thể coi như là không thể.
 

dã quỳ

Quản lý mới
khá khen cho quỹ già, khi nào ra ninh thuận uống trà ngân thơ nha ông anh, giờ mới biết ông anh làm thơ hay.
lục trong trang thơ lão Quỷ cũng kha khá bài, chủ yếu là thơ tình, hôm nay cảm cảnh thời cuộc, mầm phát chơi, vài hôm nữa đi rồi

Đã từ lâu con người TQ tự do lừa lộc trên đất Việt Nam,mua bán hàng hóa ,thức ăn ,đồ dùng ,bệnh viện ,công ty...
đến người ngu si củng nhận ra TQ đã bám rốc rể rất sâu trên đất Việt Nam nên muốn đánh đuổi TQ là một việc làm rất khó khăn lâu dài và củng có thể coi như là không thể.
cái này phải coi lại, dân Trung Quốc và chính quyền Trung Quốc khác nhau rất nhiều, không nên đánh đồng. Kiều bào Trung Quốc ở Việt Nam là một phần của Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, họ không tham gia chính trị. Không nên kỳ thị. Rất nhiều người hiện nay có suy nghĩ sai lầm này
 

jetli vn

Thành viên tích cực
cái này phải coi lại said:
........................................................................................................................rất thích.^:)^
 
Top