Diễn đàn gặp sự cố.

hct9galaxy

Technical Staff
DĐ CCVN cáo lỗi cùng ACE thành viên vì sự cố đột xuất khiến diễn đàn phải đóng cửa trong vài ngày vừa qua. Tạm thời diễn đàn đã mở lại nhưng vẫn trong tình trạng chờ nâng cấp hệ thống mới. Vì vậy nếu việc truy cập diễn đàn gặp khó khăn rất mong thành viên thông cảm. Dự tính, diễn đàn sẽ chính thức ổn định trở lại trong tuần tới.

BQT DĐ CCVN.
 
Top