chợ phiên vùng cao bây giờ khác nhiều, các bác có biết đây là đâu không

dongnp2013

Thành viên
Trả lời: chợ phiên vùng cao bây giờ khác nhiều, các bác có biết đây là đâu không

Chợ này chỉ là khu chợ bình thường thôi mà , chưa phải chợ phiên . Chợ mới xây, hình như là Tam đường, Lai châu. Góp vui với bác ít hình ảnh chợ phiên Cán cấu, simacai, lào cai


 
Top