Cây trồng bằng khí canh (khác với thủy canh)

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
99/100 khi chú nói về khí canh,thì họ đều ngạc nhiên và hỏi lại như muốn chỉnh sửa chú là có nói lộn kg"thủy canh chứ làm gì có khí canh".Hic...
 

mai vu duy

Thành viên
99/100 khi chú nói về khí canh,thì họ đều ngạc nhiên và hỏi lại như muốn chỉnh sửa chú là có nói lộn kg"thủy canh chứ làm gì có khí canh".Hic...
dạ, một số cán bộ ngành nông nghiệp cũng nhầm, vì thế con mới ghi là khác với thủy canh. Con sẽ có bài viết chi tiết về phượng pháp trồng này.
==================================
 
Top