Cây sứ bị gì mong mọi người giúp đỡ

H.T.T

Thành viên
Bị sâu ăn, nếu ít thì bạn vạch dưới những ngọn bị sâu ăn bắt hết đi (nếu thấy có trứng tròn bằng đầu tăm thì cũng vê đi). Nhiều cây bị thì phun thuốc trừ sâu.
 

kietag

Thành viên mới
Bị sâu ăn, nếu ít thì bạn vạch dưới những ngọn bị sâu ăn bắt hết đi (nếu thấy có trứng tròn bằng đầu tăm thì cũng vê đi). Nhiều cây bị thì phun thuốc trừ sâu.
Mình xịt regent hàng tuần, mà cũng bị nữa hả bạn
 
Top