Các bác góp ý giúp em cây sanh!

vietanhmpt

Thành viên tích cực
Cây này của em đựoc 7 năm rồi cao khoang 60cm tính từ mặt chậu tới ngọn!


Cây này em xuống Nam Định chơi thấy vứt ở góc giếng hỏi xin họ cho luôn!


 

kong1507

Thành viên
theo mình cây 1 thân rất đơ ban nên chém thấp xuống làm bon sai có vẻ hơp lý hơn đó.
 
Top