1 cây táo gai

Quí Tài

Quản Lý Viên
Trước đây có giao lưu 1 cây táo gai chuyển về Ninh Bình.
Nay thấy xuất hiện trên facebook. Cây ra trái rất đẹp. copy hình qua đây minh họa.

* Lưu ý Cây này thích hợp vùng có mùa lạnh. Cây trồng ở TPHCM không ra hoa

Cây giao lưu hôm nay ( hình chụp hồi đầu tháng 9)

Cây đã bán
 
Top