1 Cây hoàng dương

Quí Tài

Quản Lý Viên
Giao lưu cây hoàng dương ( Boxus harlandii) . Cây nhập rừ Indo thuần khí hậu TPHCM.
Kích thước so sánh chai sơn xịt WIN.

 
Top