Search results

  1. N

    Cho e hỏi về Vôi và Rệp vảy.

    E muốn hỏi về Vôi bôi vào vết cắt khi tách chậu. E không biết rõ đó là vôi gì? (vôi bột, vôi sống,..CaO hay CaCo3..) nên mong la các ACE trong diễm đàn tư vấn giúp e. Về Rệp vảy e không biết tìm cách nào để trị triệt để chúng, vì chúng cứ tái đi tái lại hoài. Mong ACE giúp e..Cảm ơn ACE nhiều..!!!
Top