Search results

  1. V

    Xin hỏi cách diệt côn trùng!

    Xin các vị tiền bối giúp đỡ! Nhà em bị con bọ cánh cứng này phá, Nó ăn từ lá lộc vừng, cẩm thị, bằng lăng, mai vàng... Xịt thuốc trừ sâu ít bữa lại có. Xin chỉ giúp cách diệt hiệu quả! Em xin cảm ơn!
Top