Search results

  1. L

    Bo sứ

    Diển đàn mình có ai bán bo sứ kg ạ, hoặc ai biết chổ bán xin chỉ dùm với
  2. L

    Rể lan Ngọc điểm

    Em có cây ngọc điểm mua dc vài tháng rễ dài khỏi đáy chậu khoảng 5-6 tấc. Có rễ thì còn đầu xanh có rễ bị đen đầu. Nhìn thì xấu dài quá hay bị va quẹt muốn cắt bỏ rễ bị đen đầu mà lại sợ cây mất sức ( vì thấy đầu rễ đen nhưng thân rễ có lông màu trắng em nghĩ là lông hút chăng). Trong trường hợp...
Top