Search results

  1. B

    Tiểu cảnh gỗ lũa

    Em kính chào các bác. Nhà chật, e mang gỗ lũa ra ghép với chậu này. Các bác tư vấn giúp em ghép cây gì và nuôi con gì vào đây với ạ. E cảm ơn rất nhiều
Top