Recent content by sam ninh thuan

 1. S

  cóc chua.....26/11

  giao lưu cùng các ae cây cóc chua. ae xem bài ủng hộ nhé. giá 300k.
 2. S

  cóc chua mới về...21/11

  giao lưu cùng các ae hai cây cóc chua mới về.! cây 1. giá 500k đã bán. cây 2. giá 300k cây đã giao lưu
 3. S

  kim tiền đẹp....16/11

  giao lưu cùng các ae cây kim tiền sống khỏe. ae xem bài ủng hộ nhé! giá 300k.
 4. S

  cóc chua...31/10

  giao lưu cùng các ae cây cóc chua,ae xem bài ủng hộ nhé.
 5. S

  mai rừng nằm chậu gần 10 năm.....28/10

  giao lưu cùng các ae cây mai rừng ,cây đã nằm chậu gần 10 năm. ae nào thích liên hệ và ủng hộ dùm mình nhé.
 6. S

  linh sam...28/10

  giao lưu cùng các ae cây linh sam sống khỏe.! giá 500k
 7. S

  linh sam....03/10

  giao lưu cùng ae hai cây linh sam,hàng sống khỏe. cây 1. giá 300k cây 2. giá 200k.
 8. S

  cóc chua hàng siêu quái.....01/10

  giao lưu cùng các ae cây cóc chua, ae xem bài ủng hộ nhé.! cây 1. cây 2.
 9. S

  cóc chua hàng siêu quái.....28/09

  giao lưu cùng các ae cây cóc chua mới về, ae xem bài ủng hộ nhé.! cây 1. Da ban ve long an cây 2. Da ban ve long an
 10. S

  cóc chua hàng kịch độc...27/09

  giao lưu cùng các ae cây cóc chua mới về, ae xem bài ủng hộ nhé.! cây đã bán về long an.
 11. S

  kim tiền hàng độc...22/09

  giao lưu cùng các ae cây kim tiền mới về,cây nhìn bên ngoài độc và rất đẹp. Cay da ban ve ben tre
 12. S

  cóc chua hàng kịch độc...19/09

  giao lưu cùng các ae cây cóc chua mới về, ae xem bài ủng hộ nhé.! cây đã bán
 13. S

  cóc chua mới về...17/09

  giao lưu cùng các ae cây cóc chua mới về, ae xem bài ủng hộ nhé.! cây 1. giá 200k. cây 2. giá 200k.
 14. S

  cóc chua hàng siêu quái.....13/09

  giao lưu cùng các ae cây cóc chua mới về, ae xem bài ủng hộ nhé.! cây đã bán.
 15. S

  cóc chua mới về...11/09.

  giao lưu cùng các ae cây cóc chua mới về, ae xem bài ủng hộ nhé.!
Top