phamhuunghi1985

Quan sát

Yêu cái đẹp, miễn đẹp là yêu!
Location
Đồng Tháp
Nghề nghiệp
Dứt cháo
Họ và tên
Phạm Hữu Nghi
Điện thoại liên hệ
01676801369

Signature

Niệm Phật một câu, Phước sanh vô lượng
Lạy Phật một lạy tội diệt hằng sa.
Top