Recent content by nhà_vườn

  1. N

    giống linh sam

    chào các BÁC các CHÚ, các CHÚ BÁC chơi và mua bán linh sam đã lâu rồi, xin cho cháu hỏi giống limh sam la hai và sông hinh làm sau phân biệt, nó khắc biệt như thế nào? sức sống và giá trị của nó có khắc biệt nhiều không? xin chỉ giúp dùm cháu cám ơn
Top