L

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Vâng ạ! Cháu cảm ơn! Nhìn thấy những cái chậu của chú xinh quá! Hôm nào cháu cũng phải tìm mấy chiếc! Vợ cháu ở yên lạc mà. Hì. Lúc nào rỗi, chú cho cháu qua vườn ngắm cây nhé!
    Chú cho cháu hỏi! Chú ở chỗ nào vp vậy? Và chú mua những cái chậu mini chỗ nào vậy!cháu cảm ơn ạ
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top