Quay lại   Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế. > Nhà Vườn Cây Cảnh Việt Nam > Nhà vườn Đăng Khoa

Gửi trả lời
 
Công Cụ Dạng sắp xếp bài
  #1  
Cũ 27-01-2016, 09:07 PM
Avatar của neoman_it
neoman_it
Trạng thái: neoman_it đang Offline
ID thành viên: 724307
Thành viên mới
 
Ngày gia nhập: 05-01-2016
Tên thật: Đặng Sơn
Điện thoại: chua_biet
Sở thích: Âm nhạc
Địa chỉ liên hệ: 19.02 chung cư An Hoà, Q2
Bài gửi: 17

Tổng hợp Vạn Niên Tùng Vườn Kiểng Đăng Khoa [updating...]


T-VN LM001 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM001
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 80 cm
Hoành: 46 cm
Tàn Phong Ngang: 115 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GL002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL002
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 100 cm
Hoành: 60 cm
Tàn Phong Ngang: 150 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GM003 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM003
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 130 cm
Hoành: 40 cm
Tàn Phong Ngang: 150 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GM004 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM004
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 100 cm
Hoành: 40 cm
Tàng Phong Ngang: 140 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GM005 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM005
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 85 cm
Hoành: 50 cm
Tàng Phong Ngang: 180 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GL006 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL006
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 135 cm
Hoành: 60 cm
Tàng Phong Ngang: 180 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GL007 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL007
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 160 cm
Hoành: 60 cm
Tàng Phong Ngang: 170 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GL008 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL008
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 143 cm
Hoành: 47 cm
Tàng Phong Ngang: 148 cm
Dáng: Trực lắc
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GM009 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM009
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 145 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 200 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


Vạn Niên Tùng
T-VN MS010 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS010
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 36 cm
Hoành: 30 cm
Tàng Phong Ngang: 77 cm
Dáng: Nhân văn
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM011 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM011
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 90 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 120 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN MM012 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MM012
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 90 cm
Hoành: 50 cm
Tàng Phong Ngang: 63 cm
Dáng: Trực lắc
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN MS013 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS013
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 110 cm
Hoành: 32 cm
Tàng Phong Ngang: 120 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN MS014 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS014
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 97 cm
Hoành: 35 cm
Tàng Phong Ngang: 160 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN MS015 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS015
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 69 cm
Hoành: 30 cm
Tàng Phong Ngang: 59 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #2  
Cũ 27-01-2016, 09:08 PM
Avatar của neoman_it
neoman_it
Trạng thái: neoman_it đang Offline
ID thành viên: 724307
Thành viên mới
 
Ngày gia nhập: 05-01-2016
Tên thật: Đặng Sơn
Điện thoại: chua_biet
Sở thích: Âm nhạc
Địa chỉ liên hệ: 19.02 chung cư An Hoà, Q2
Bài gửi: 17

Tổng hợp Vạn Niên Tùng Vườn Kiểng Đăng Khoa [updating...]


T-VN ML016 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN ML016
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 122 cm
Hoành: 55 cm
Tàng Phong Ngang: 180 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN ML017 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN ML017
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 125 cm
Hoành: 53 cm
Tàng Phong Ngang: 170 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LL019 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LL019
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 75 cm
Hoành: 53 cm
Tàng Phong Ngang: 125 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM020 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM020
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 72 cm
Hoành: 48 cm
Tàng Phong Ngang: 150 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991T-VN LM021 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM021
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 73 cm
Hoành: 44 cm
Tàng Phong Ngang: 130 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM022 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM022
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 85 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 125 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM023 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM023
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 65 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 120 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM024 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM024
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 64 cm
Hoành: 48 cm
Tàng Phong Ngang: 115 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM025 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM025
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 52 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 93 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM026 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM026
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 70 cm
Hoành: 44 cm
Tàng Phong Ngang: 105 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LL027 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LL027
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 76 cm
Hoành: 53 cm
Tàng Phong Ngang: 140 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM028 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM028
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 80 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 130 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991T-VN LM029 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM029
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 90 cm
Hoành: 47 cm
Tàng Phong Ngang: 130 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
==================================
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 27-01-2016, 11:46 PM
Avatar của neoman_it
neoman_it
Trạng thái: neoman_it đang Offline
ID thành viên: 724307
Thành viên mới
 
Ngày gia nhập: 05-01-2016
Tên thật: Đặng Sơn
Điện thoại: chua_biet
Sở thích: Âm nhạc
Địa chỉ liên hệ: 19.02 chung cư An Hoà, Q2
Bài gửi: 17

Trả lời: Tổng hợp Vạn Niên Tùng Vườn Kiểng Đăng Khoa [updating...]


[...blank...]
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 28-01-2016, 11:38 PM
longsat
Trạng thái: longsat đang Offline
ID thành viên: 724347
Thành viên mới
 
Ngày gia nhập: 08-01-2016
Tên thật: võ tấn vinh
Điện thoại: chua_biet
Sở thích: chim cho cay ca
Địa chỉ liên hệ: HCM
Bài gửi: 4

Trả lời: Tổng hợp Vạn Niên Tùng Vườn Kiểng Đăng Khoa [updating...]


dang bay cay nap re 1 cho em gia ib
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 12-06-2017, 06:05 AM
namphong01
Trạng thái: namphong01 đang Offline
ID thành viên: 730606
Thành viên mới
 
Ngày gia nhập: 21-12-2016
Tên thật: namphong01
Tuổi: 31
Điện thoại: namphong01
Sở thích: namphong01
Địa chỉ liên hệ: namphong01
Bài gửi: 6

Trả lời: Tổng hợp Vạn Niên Tùng Vườn Kiểng Đăng Khoa [updating...]


Nơi bán Vợt Muỗi giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất VIỆT NAM

Liên hệ bán buôn : 0904335518 -04.33502156
Trả lời kèm theo trích dẫn
Gửi trả lời

TIN TỨC XÃ HỘI
loading...

Công Cụ
Dạng sắp xếp bài

Quyền hạn Gửi bài
Bạn không thể gửi chủ đề
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

Mã BB đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt

Nội quy
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright (c) 2004 - 2017. http://caycanhvietnam.com
Phát triển bởi thành viên Hội Cây Cảnh Việt Nam.
Xin vui lòng để nguồn từ website này

Tất cả thời gian được tính theo GMT +7. Bây giờ là 01:10 AM.