Quay lại   Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế. > Chia sẻ kinh nghiệm Sinh vật cảnh > Hoa phong lan > Kỹ thuật trồng Hoa Phong Lan

Kỹ thuật trồng Hoa Phong Lan Nơi chia sẻ các kỹ thuật nuôi trồng và phòng bệnh cho Hoa Lan
Vườn Tý Kiểng Vườn Hai Nhơn

NỘI QUY DIỄN ĐÀN CÂY CẢNH VIỆT NAM

NHỮNG CÂU HỎI DÀNH CHO NGƯỜI MỚI THAM GIA

Đăng ký Thành Viên Mua BánQui Định chung

Gửi trả lời
 
Công Cụ Dạng sắp xếp bài
  #1  
Cũ 09-06-2012, 08:18 AM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 59
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

ABC với Giá thể - Trồng & Thay chậu và Ghép lan


LTS: Website http://what-when-how.com/ là một trang thông tin chuyên sâu nước ngoài, xin được giới thiệu đến các bạn yêu lan (nhất là các bạn mới tập tành như tôi) một bài viết hay & bổ ích về chất trồng (có một số chất trồng không có hoặc ít dùng ở VN. & ngược lại), trồng & thay chậu và ghép lan. Trân trọng giới thiệu.

In This Topic / Trong Chủ đề này

 Selecting the right potting materials / Chọn các chất trồng phù hợp

 Choosing the best container / Chọn chậu tốt nhất

 Planting an orchid in a wooden basket / Trồng lan trong một giỏ gỗ

 Repotting orchids / Thay chậu Lan

 Mounting an orchid on a slab / Ghép lan trên một vật ghép

If you’re just starting out with orchids, the process of choosing containers and potting materials and then repotting orchids can be daunting. Orchids do have special requirements, unlike most other houseplants. But have no fear — in this topic, I walk you through all the steps so you have the information you need. When you repot a few orchids, you’ll realize that this is a very fun and rewarding part of orchid growing.

Nếu bạn mới bắt đầu với lan, quá trình lựa chọn các chậu và giá thể và sau đó thay chậu lan có thể làm bạn nản chí. Lan có các yêu cầu đặc biệt, không giống như hầu hết các cây trồng trong nhà khác. Nhưng, không có nỗi sợ - trong chủ đề này, tôi hướng dẫn bạn qua tất cả các bước để bạn có những thông tin bạn cần. Khi bạn thay chậu lan, bạn sẽ nhận ra rằng đây là một phần rất thú vị và phần thưởng đối với sự tăng trưởng của lan.

Theo /what-when-how.com/orchids/the-abcs-of-potting-materials-containers-and-repotting-orchids/

Còn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #2  
Cũ 09-06-2012, 10:57 AM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 59
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: ABC với Giá thể - Trồng & Thay chậu và Ghép lan


LTS: Website http://what-when-how.com/ là một trang thông tin chuyên sâu nước ngoài, xin được giới thiệu đến các bạn yêu lan (nhất là các bạn mới tập tành như tôi) một bài viết hay & bổ ích về chất trồng (có một số chất trồng không có hoặc ít dùng ở VN. & ngược lại), trồng & thay chậu và ghép lan. Trân trọng giới thiệu.

Choosing Potting Materials / Chọn các chất trồng

Just as you wouldn’t be happy in any old place with four walls and a roof, your orchids won’t be happy in any kind of potting material. In this section, I give you the inside scoop on what goes into potting material and which material is best for your orchid. I also give you some not-so-top-secret recipes for potting material so you can make your own — and I let you know what to do if you’d rather not.

Cũng như bạn sẽ không được hạnh phúc trong bất kỳ vị trí cũ với bốn bức tường và mái nhà, các lan (của bạn) sẽ không được hạnh phúc trong bất kỳ loại chất trồng nào. Trong phần này, tôi cho bạn những tin sốt dẻo bên trong về những gì liên quan đến chất trồng và vật liệu nào tốt nhất cho lan của bạn. Tôi cũng cho bạn một số công thức không-quá-bí mật cho chất trồng để bạn có thể làm của riêng bạn và tôi chỉ cho bạn biết phải làm gì nếu bạn không muốn hơn nữa.

Knowing your potting material options / Biết các lựa chọn về giá thể trồng của bạn

When I used the words potting material in the heading for this section, it wasn’t just a fancy way of saying dirt. It’s because most orchids have roots that need more air space than soil can provide. Orchids also need potting material that drains rapidly and at the same time retains moisture. Because orchids usually go at least a year, and many times longer, between repotting, they also need materials that are slow to decompose. (So if you were thinking of just throwing a little dirt in a pot and calling it a day, you’ll want to think again)

Khi tôi dùng các từ chất trồng trong tiêu đề cho phần này , đó không chỉ là một cách ưa thích khi nói đến bụi. Đó là bởi vì hầu hết các lan có rễ cần không gian không khí nhiều hơn so với đất có thể cung cấp. Hoa lan cũng cần giá thể trồng thoát nước nhanh và đồng thời vẫn giữ được độ ẩm. Bởi vì lan thường thọ ít nhất một năm, và nhiều lần lâu hơn, giữa việc thay chậu, chúng cũng cần các vật liệu chậm phân hủy. (Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ đến việc chỉ ném một ít bụi vào chậu và gọi đó là một ngày, bạn sẽ nên suy nghĩ lại)

Theo /what-when-how.com/orchids/the-abcs-of-potting-materials-containers-and-repotting-orchids/

Còn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #3  
Cũ 09-06-2012, 02:13 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 59
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: ABC với Giá thể - Trồng & Thay chậu và Ghép lan


LTS: Website http://what-when-how.com/ là một trang thông tin chuyên sâu nước ngoài, xin được giới thiệu đến các bạn yêu lan (nhất là các bạn mới tập tành như tôi) một bài viết hay & bổ ích về chất trồng (có một số chất trồng không có hoặc ít dùng ở VN. & ngược lại), trồng & thay chậu và ghép lan. Trân trọng giới thiệu.

No single potting material works best for every orchid or orchid grower. In Table 7-1, I list of some of the most common potting materials used, along with some of their pros and cons.

Không có giá thể trồng riêng làm việc tốt nhất cho mỗi lan hay người trồng lan. Trong Bảng 7-1, danh sách của một số chất trồng phổ biến nhất được dùng, cùng với một số ưu và khuyết điểm của mình.


Table / Bảng 7-1 - The Pros and Cons of Various Potting Materials / Ưu và khuyết điểm của các giá thể khác nhau

Potting Material / Giá thể - Pros / Ưu điểm - Cons / Nhược điểm

Aliflor / là một thứ đá nhẹ rỗng thường dùng riêng hoặc trộn chung với các thứ khác để có sự thông thoáng - Doesn’t decompose. Provides good aeration / Không phân hủy Cung cấp thông khí tốt - Heavy / nặng

Coco husk chunks / Vỏ dừa - Retains moisture, while also providing sufficient air / Giữ lại độ ẩm trong khi cũng cung cấp không khí đầy đủ - Must be rinsed thoroughly to remove any salt residue / Phải được rửa kỹ lưỡng để loại bỏ bất kỳ lượng muối dư
Slower to decompose than bark / Chậm phân hủy hơn so với vỏ cây - Smaller grades may retain too much moisture / Miếng nhỏ hơn có thể giữ độ ẩm quá nhiều

Coco husk fiber / Xơ dừa - Retains water well Decomposes slowly / Giữ nước tốt. Phân hủy chậm - Does not drain as well as bark or coco husk chunks / Không thoát nước tốt bằng vỏ cây hoặc vỏ dừa

Fir bark / vỏ cây Linh sam - Easy to obtain / Dễ kiếm - Can be difficult to wet / Có thể khó làm ướt
Inexpensive / Không tốn kém - Decomposes relatively quickly / Phân hủy tương đối nhanh chóng
Available in many grades (sizes) / Có sẵn nhiều loại (kích cỡ)

Gravel / Sỏi, sạn - Drains well / Thoát nước tốt - Heavy / nặng
Inexpensive / Không tốn kém - Holds no nutrients / không giữ chất dinh dưỡng

Hardwood charcoal / Than củi - Very slow to decompose / Rất chậm phân hủy - Absorbs contaminants / Hấp thu các chất gây ô nhiễm - Holds very little moisture / Giữ rất ít độ ẩm
Can be dusty to handle / Có thể có bụi để xử lý


Lava rock / đá núi lửa (Volcano rock) - Never decomposes / Không bao giờ phân hủy - Drains well / Thoát nước tốt - Heavy / Nặng

Osmunda fiber / Sợi - Retains moisture / Giữ độ ẩm - Slow to break down / Chậm phá vỡ - Very expensive / Rất tốn kém - Hard to find / - Khó tìm

Perlite (sponge rock) / Đá bọt - Lightweight / trọng lượng nhẹ - Provides good aeration and water retention / Cung cấp thông khí tốt và giữ nước - Inexpensive / Không tốn kém - Retains too much water if used alone / Giữ quá nhiều nước nếu dùng một mình

Redwood bark / Vỏ gỗ thông đỏ - Lasts longer than fir bark / Lâu hơn so với vỏ cây linh sam - Hard to find / Khó tìm

Sphagnum moss / Dớn mềm - Retains water and air Readily available / Giữ lại nước và không khí có sẵn - Can retain too much water if packed tightly in the pot or after it starts to decompose / Có thể giữ quá nhiều nước nếu nén chặt trong chậu hoặc sau khi nó bắt đầu phân hủy

Styrofoam peanuts / Xốp (mốp) Styrofoam - Inexpensive Readily / Không tốn kém – available / Có sẵn - Should not be used alone because doesn’t retain water or nutrients / Không nên dùng một mình vì không giữ nước hoặc chất dinh dưỡng
Doesn’t decompose / Không bị phân hủy - Rapid draining / Nhanh chóng thoát - Best used as drainage in bottoms of pots / Tốt nhất được dùng như hệ thống thoát nước ở đáy chậu.
Can be too light for top-heavy plants / Có thể quá nhẹ cho các cây nặng

Tree fern fiber / sợi dương xỉ (dớn cọng) - Rapidly draining / Nhanh thoát nước - Slow to decompose / Chậm phân hủy - Expensive / Đắt tiền - Low water retention / Giữ nước ít

Figuring out which potting materials are best

Tìm ra chất trồng tốt nhất


If you read the preceding section and you’re thinking, “How the check am I supposed to choose a potting material when none of them are perfect?” don’t worry. The individual potting materials are rarely used by themselves — they’re usually formulated into mixtures, so the final product will retain water, drain well, and last a reasonable amount of time. Every orchid grower has his own favorite potting formulations — kind of like every grandmother has her favorite apple-pie recipe.

Nếu bạn đọc phần trên và bạn đang nghĩ, "Làm thế nào kiểm tra tôi phải chọn một loại giá thể khi không giá thể nào trong số chúng là hoàn hảo?" Đừng lo lắng. Các giá thể trồng cá nhân hiếm khi được dùng độc lập - chúng thường được tạo thành vào hỗn hợp, do đó sản phẩm cuối cùng sẽ giữ lại nước, thoát nước tốt, và cuối cùng một số lượng thời gian hợp lý. Mỗi người trồng lan có các công thức trồng ưa thích của riêng mình - giống như tất cả bà có công thức làm bánh táo ưa thích riêng.

The combination of potting materials that will work best for your orchid depends on various factors. Answer the following questions to get an idea of what you need:

Sự kết hợp của các giá thể sẽ làm việc tốt nhất cho lan của bạn phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Trả lời những câu hỏi sau đây để có được một ý tưởng về những gì bạn cần:


How often do you water? If you tend to be heavy-handed with the sprinkling can or hose, use materials that drain well and decompose slowly.

Bạn thường xuyên tưới nước ra sao? Nếu bạn có xu hướng nặng tay với bình tưới hoặc ống, dùng vật liệu dùng thoát nước tốt và phân hủy chậm.

What type of an orchid are you growing? Some orchids that naturally grow on or in the ground, called terrestrials, usually prefer to be kept slightly damp all the time, while those that live in trees, called epiphytes, or grow on rocks, called litho-phytes, want to dry off thoroughly between waterings. When you look at catalog listings or search for information on the Web about your particular orchid, look for these terms to see what growing conditions suit them best, or ask the grower you’re buying from.

Loại lan gì mà bạn đang trồng ? Vài lan tự nhiên phát triển trên mặt đất, được gọi là địa lan, thường thích được giữ một chút ẩm ướt trong tất cả các thời gian, trong khi những lan sống trên cây, được gọi là phong lan, hoặc mọc trên đá, được gọi là lthạch lan, để khô hoàn toàn giữa các lần tưới. Khi bạn nhìn vào danh sách catalog hoặc tìm kiếm thông tin trên web về lan đặc biệt của bạn, hãy tìm những cách này để xem những điều kiện phát triển phù hợp với chúng nhất, hoặc yêu cầu từ người trồng mà bạn đang mua.

How mature are the plants? Large plants usually do best in coarser potting materials and smaller plants do better in finer potting materials. (See the following sections for potting mixes of varying degrees of coarseness).

Các cây (lan) trưởng thành như thế nào? Cây lớn thường tốt nhất trong giá thể trồng thô và các cây nhỏ hơn tốt hơn trong các giá thể trồng nhuyễn hơn. (Xem các phần sau đây cho các hỗn hợp giá thể với mức độ khác nhau của sự thô).

How big are the roots of the plants? In general, smaller roots grow better in finer, more water-retentive materials, while larger roots perform best in coarser materials.

Các rễ của các cây lớn ra sao? Nói chung, rễ nhỏ hơn phát triển tốt hơn trong giá thể nhuyễn hơn, vật liệu giữ nước nhiều hơn, trong khi các rễ lớn hơn làm tốt nhất trong vật liệu thô.

Theo what-when-how.com/orchids/the-abcs-of-potting-materials-containers-and-repotting-orchids/

Còn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #4  
Cũ 09-06-2012, 06:44 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 59
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: ABC với Giá thể - Trồng & Thay chậu và Ghép lan


LTS: Website http://what-when-how.com/ là một trang thông tin chuyên sâu nước ngoài, xin được giới thiệu đến các bạn yêu lan (nhất là các bạn mới tập tành như tôi) một bài viết hay & bổ ích vế chất trồng (có một số chất trồng không có hoặc ít dùng ở VN. & ngược lại), trồng & thay chậu và ghép lan. Trân trọng giới thiệu.

Psst! Getting your hands on some not-so-secret recipes

Psst! Vài cách làm không-quá-bí mật với bạn


Although some orchid specialists have complicated formulations for each type of orchid they grow, I’ve simplified this process to two basic mixes that suit most orchids. The mixes are based on the texture or particle size of the mix, which is connected to the size of the orchid roots and their need for water retention. (If this sounds complicated, just read on — I let you know which mix works best for which orchids.)

Mặc dù một số chuyên gia lan có các công thức phức tạp đối với từng loại lan họ trồng, tôi đơn giản hóa quá trình này để những hỗn hợp hai (chất trồng) cơ bản - phù hợp với hầu hết các loài lan. Các hỗn hợp được dựa vào kết cấu hoặc cở hạt của hỗn hợp, được kết nối với kích thước của những rễ lan và nhu cầu giữ nước của chúng. (Nếu điều này nghe phức tạp, chỉ cần đọc lên – Tôi chỉ cho bạn biết hổn hợp nào làm việc tốt nhất cho lan nào.)

Recommending specific potting mixes or formulations is a risky thing to do because there are so many opinions as to what works best. In truth, many different mixes will work. The most important thing is to match your watering habits to the potting material you use. If you are a heavy and frequent waterer (as most people are), use a more porous, well draining mix (like the ones I recommend in the following sections). If you tend to water less frequently, use potting mixes that contain higher percentages of some of the more water-retentive materials listed in Table 7-1.

Đề nghị các hỗn hợp trồng hoặc công thức cụ thể là một việc rủi ro để làm bởi vì có rất nhiều ý kiến cho cái gì làm việc tốt nhất. Sự thật, nhiều hỗn hợp khác nhau sẽ làm việc. Điều quan trọng nhất là để phù hợp với thói quen tưới nước (của bạn) đến chất trồng mà bạn dùng. Nếu bạn là một người tưới nước nhiều và thường xuyên (như hầu hết mọi người), dùng một hổn hợp thoát nước tốt và xốp hơn (như những cái tôi đề nghị trong các phần sau). Nếu bạn có xu hướng tưới ít nước một cách thường xuyên, dùng những hỗn hợp trồng có chứa tỷ lệ phần trăm cao hơn của một số vật liệu giữ nước được liệt kê trong Bảng 7-1.

These formulations work well for me, but you may find some other mix works better for your situation.

Những công thức này làm việc tốt cho tôi, nhưng bạn có thể tìm thấy một số hỗn hợp khác làm việc tốt hơn cho hoàn cảnh của bạn.

Keep your watering habits in mind. If your orchids tend to dry out too often, use plastic pots rather than clay and use the fine mix. If you tend to be a heavy waterer, use clay pots with the coarse mix.

Giữ thói quen tưới nước trong đầu. Nếu lan của bạn có xu hướng khô quá thường xuyên, dùng các chậu nhựa chứ không phải là đất sét và dùng hổn hợp nhuyễn. Nếu bạn có xu hướng là một người tưới nước nhiều, dùng các chậu đất sét với hổn hợp thô.

Theo /what-when-how.com/orchids/the-abcs-of-potting-materials-containers-and-repotting-orchids/

Còn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #5  
Cũ 10-06-2012, 01:48 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 59
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: ABC với Giá thể - Trồng & Thay chậu và Ghép lan


LTS: Website http://what-when-how.com/ là một trang thông tin chuyên sâu nước ngoài, xin được giới thiệu đến các bạn yêu lan (nhất là các bạn mới tập tành như tôi) một bài viết hay & bổ ích vế chất trồng (có một số chất trồng không có hoặc ít dùng ở VN. & ngược lại), chậu, thay chậu & ghép lan. Trân trọng giới thiệu.

Fine mix / Kết hợp nhuyễn

4 parts fine-grade fir bark or fine-grade coco husk chips or redwood bark / 4 phần vỏ cây linh sam loại nhuyễn hoặc vỏ dừa hoặc vỏ cây thông đỏ loại nhuyễn

1 part fine charcoal / 1 phần than nhuyễn

1 part horticultural-grade perlite or small-grade Aliflor / 1 phần đá bọt loại nằm ngang hay đá Aliflor loại nhỏ

This mix works well for smaller plants of all types of orchids, slipper orchids, most oncidiums, miltonias, and any other orchids with small roots that like to stay on the damp side.

Kết hợp này hoạt động tốt cho các lan nhỏ hơn của tất cả các loại lan, lan hài, hầu hết các lan vũ nữ, miltonias, và bất kỳ loài phong lan khác với rễ nhỏ - thích ở trên phía ẩm ướt.

Medium mix / Kết hợp vừa

4 parts medium-grade fir bark or medium-grade coco husk chunks / 4 phần vỏ cây linh sam loại vừa hoặc vỏ dừa loại vừa.

1 part medium charcoal / 1 phần than vừa.

1 part horticultural-grade perlite or medium-grade Aliflor / 1 phần đá bọt loại nằm ngang hay đá Aliflor loại vừa.

This is your middle-of-the-road mix. If you aren’t sure which mix to use, try this one. This mix is also good for cattleyas, phalaenopsis, and most mature orchids.

Đây là hỗn hợp vừa-của-cách của bạn. Nếu bạn không chắc chắn kết hợp nào để dùng, hãy thử cái này. Kết hợp này cũng tốt cho cattleyas, phalaenopsis, và hầu hết các lan trưởng thành.

If mixing your own is not your thing / Nếu pha trộn (giá thể) riêng của bạn là không phải là việc của bạn:

If you’d rather just buy your mix ready-made, potting mixes are readily available from most places that sell orchids, including home-improvement stores. The mixes that they sell are very similar to the ones I outline in the preceding section. Most contain fir bark, perlite, charcoal, and sometimes some peat moss and are suitable for most orchids.

Nếu bạn muốn mua hỗn hợp trộn sẵn của bạn, hỗn hợp chất trồng có thể dễ dàng có sẵn từ hầu hết các nơi bán lan, bao gồm cả các cửa hàng cây trồng trong nhà. Các hỗn hợp mà họ bán - rất giống với những cái tôi đã vạch ra trong phần trước. Có chứa vỏ cây linh sam, perlite, than, và đôi khi một số dớn và thích hợp cho hầu hết các loài phong lan.

Theo what-when-how.com/orchids/the-abcs-of-potting-materials-containers-and-repotting-orchids/

Còn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #6  
Cũ 10-06-2012, 06:32 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 59
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: ABC với Giá thể - Trồng & Thay chậu và Ghép lan


LTS: Website http://what-when-how.com/ là một trang thông tin chuyên sâu nước ngoài, xin được giới thiệu đến các bạn yêu lan (nhất là các bạn mới tập tành như tôi) một bài viết hay & bổ ích vế chất trồng (có một số chất trồng không có hoặc ít dùng ở VN. & ngược lại), chậu, thay chậu & ghép lan. Trân trọng giới thiệu.

Getting your potting material ready to use / Tạo chất trồng của bạn sẵn sàng để dùng

Whatever potting material or mix you choose — whether you mix it yourself or buy it ready-made — it must be wetted before you use it. Otherwise, it will never hold moisture properly and will always dry out. Here’s how you do it:

Bất cứ chất trồng hoặc kết hợp gì bạn chọn - cho dù bạn tự kết hợp nó hoặc mua trộn sẵn - nó phải được ẩm ướt trước khi bạn dùng nó. Nếu không, nó sẽ không bao giờ giữ đúng độ ẩm và sẽ luôn khô. Đây là cách bạn làm điều đó:


1. Pour the amount of potting material you intend to use into a bucket that has about twice the volume of the mix / Đổ lượng chất trồng bạn có ý định dùng vào một thùng (xô) - có khoảng gấp đôi khối lượng của hỗn hợp.

2. Fill the bucket with hot water / Đổ nước nóng vào xô.

Hot water penetrates the material better than cold water / Nước nóng thâm nhập vào các vật liệu tốt hơn so với nước lạnh.

3. Let it soak overnight. / Hãy ngâm nó qua đêm.

4. The next day, pour out the mix into a colander or strainer / Ngày hôm sau, đổ hỗn hợp vào một cái rây (sàng) hoặc cái lọc.

5. Rinse the mix thoroughly to wash out the dust that was in the mix / Rửa sạch hổn hợp kỹ lưỡng để rửa bụi - trong hỗn hợp .

Now the mix is ready to use / Bây giờ hổn hợp sẵn sàng để dùng.

Theo what-when-how.com/orchids/the-abcs-of-potting-materials-containers-and-repotting-orchids/

Còn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #7  
Cũ 11-06-2012, 01:27 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 59
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: ABC với Giá thể - Trồng & Thay chậu và Ghép lan


LTS: Website http://what-when-how.com/ là một trang thông tin chuyên sâu nước ngoài, xin được giới thiệu đến các bạn yêu lan (nhất là các bạn mới tập tành như tôi) một bài viết hay & bổ ích vế chất trồng (có một số chất trồng không có hoặc ít dùng ở VN. & ngược lại), chậu, thay chậu & ghép lan. Trân trọng giới thiệu.

Giving Your Orchids a Home: Potting Containers. / Cho Lan của bạn một ngôi nhà: Các chậu trồng

Many different containers are on the market — some are more ornamental, while others have functional differences (see Figure 7-1). The most common container is the basic pot — plastic or clay.

Nhiều chậu khác nhau trên thị trường – vài chậu trang trí hơn, trong khi những chậu khác có sự khác biệt về chức năng (xem hình 7-1). Các chậu phổ biến nhất là chậu cơ bản - nhựa hoặc bằng đất sét.

The big differences between standard garden pots and those used for orchids are the number and size of drainage holes in the container. Orchid pots have larger holes and more of them, both in the bottom and sides of the pot, to ensure better drainage. Some are shallow and shorter than standard garden pots, with a larger base — especially useful for top-heavy orchids.

Những sự khác biệt lớn giữa các chậu trồng tiêu chuẩn và chúng được dùng cho lan là số lượng và kích thước của các lỗ thoát nước trong chậu. Các chậu lan có nhiều lỗ lớn hơn và nhiều hơn nữa, cả đáy và thành của chậu, để đảm bảo việc thoát nước tốt hơn. Một số nông và ngắn hơn so với các chậu trồng tiêu chuẩn với một đáy lớn hơn - đặc biệt có ích cho các lan nặng-đầu.


Figure 7-1: You can find many different types of containers for growing orchids. / Hình 7-1: Bạn có thể tìm thấy nhiều loại chậu khác nhau cho các lan trồng.


You can also plant orchids in wooden baskets, usually constructed of teak or some other rot-resistant wood (see Figure 7-2).

Bạn cũng có thể trồng các lan trong những giỏ gỗ, thường được làm bằng gỗ tếch hoặc một số gỗ không mục khác (xem hình 7-2).


Figure 7-2: When potting in a basket, line the basket with sheet moss, then add standard potting mix. / Hình 7-2: Khi trồng trong một cái giỏ, xếp dớn vào giỏ, sau đó thêm vào hỗn hợp trồng tiêu chuẩn.


Theo /what-when-how.com/orchids/the-abcs-of-potting-materials-containers-and-repotting-orchids/

Còn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #8  
Cũ 12-06-2012, 10:03 AM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 59
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: ABC với Giá thể - Trồng & Thay chậu và Ghép lan


LTS: Website http://what-when-how.com/ là một trang thông tin chuyên sâu nước ngoài, xin được giới thiệu đến các bạn yêu lan (nhất là các bạn mới tập tành như tôi) một bài viết hay & bổ ích về chất trồng (có một số chất trồng không có hoặc ít dùng ở VN. & ngược lại), chậu, thay chậu & ghép lan. Trân trọng giới thiệu.

Repotting Orchids without Fear / Thay chậu Lan mà không Sợ

Most beginning orchid growers are afraid to repot their orchids. Despite their reputation, orchids are tough. After all, they were first brought over from the tropics to Europe in the holds of ships and, miraculously, many of them made it alive!

Hầu hết người bắt đầu trồng lan sợ khi thay chậu lan của họ. Mặc dù với danh tiếng của chúng, các lan thì khó. Sau khi tất cả, chúng lần đầu tiên được đưa từ vùng nhiệt đới đến châu Âu trong các khoang tàu và, kỳ diệu thay, nhiều lan trong số chúng đã sống!

In this section, I give you all the information you need to repot your orchids with confidence.

Trong phần này, tôi cho bạn tất cả các thông tin mà bạn cần phải thay chậu lan của bạn với sự tự tin.

Mounting orchids / Ghép Lan

Many orchids that are found naturally growing in trees can be mounted, instead of placed in pots. Mounting gives them perfect drainage, simulates their natural habitat, and can be an easy way to maintain them.

Nhiều lan được tìm thấy một cách tự nhiên mọc trên các cây có thể được ghép, thay vì được trồng trong chậu. Việc ghép cho chúng thoát nước hoàn hảo, mô phỏng môi trường sống tự nhiên của chúng, và có thể là một cách dễ dàng để duy trì chúng.

To mount your orchid, follow these steps (and refer to the nearby figure):

Để ghép lan của bạn, làm theo các bước sau (và liên hệ với hình kèm theo):


1. Place the plant on a small handful of moistened, squeeze-dried sphagnum moss / Đặt cây trên một nắm nhỏ dớn mềm vắt khô, ẩm.

2. Spread the roots around the sphagnum moss / Trải các rễ xung quanh dớn mềm.

3. Place the orchid on the mount so its center points down / Đặt lan ghép ở các điểm trung tâm của nó hướng xuống.

Don’t position the orchid with the growing point up. If you do, it will collect water in the center of the plant, which can lead to disease that causes the center and growing point of the plant to rot (and can lead to death).

Đừng định vị lan với điểm tăng trưởng (đọt cây) hướng lên. Nếu bạn làm điều này, nó sẽ chứa nước ở trung tâm của cây, có thể dẫn đến bệnh - gây ra cho trung tâm và điểm tăng trưởng của cây thối (và có thể dẫn đến cái chết).

4. After the orchid is centered properly, wrap either stainless-steel wire or clear fishing line (monofilament) around the top and bottom of the moss to hold it in place / Sau khi lan được đặt vào trung tâm đúng cách, bọc bằng dây thép không rỉ hoặc dây câu cá trong (monofilament) xung quanh đầu và cuối của dớn để giữ nó đúng vị trí.

In several months, after the new roots have taken hold, you can remove the wire or line.

Trong vài tháng, sau khi các rễ mới đã ra, bạn có thể bỏ dây điện hoặc dây thép.

5. The finished mounted orchid is ready to hang in a bright place in a home greenhouse or near a window / Lan ghép xong sẵn sàng để treo ở một nơi sáng trong một nhà kính hoặc gần một cửa sổ.

Because these mounts drain so rapidly, they need to be watered frequently, sometimes more than once a day during the hot summer months.

Bởi vì những lan ghép thoát nước rất nhanh chóng, chúng cần được tưới nước thường xuyên, đôi khi nhiều hơn một lần một ngày trong những tháng mùa hè nóng bức.


Theo what-when-how.com/orchids/the-abcs-of-potting-materials-containers-and-repotting-orchids/

Còn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #9  
Cũ 13-06-2012, 02:32 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 59
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: ABC với Giá thể - Trồng & Thay chậu và Ghép lan


LTS: Website http://what-when-how.com/ là một trang thông tin chuyên sâu nước ngoài, xin được giới thiệu đến các bạn yêu lan (nhất là các bạn mới tập tành như tôi) một bài viết hay & bổ ích vế chất trồng (có một số chất trồng không có hoặc ít dùng ở VN. & ngược lại), chậu, thay chậu & ghép lan. Trân trọng giới thiệu.

Knowing when you should repot / Biết khi nào bạn nên thay chậu

Your orchid will tell you when it’s the right time to repot. No, the plant won’t speak to you (if it does, be afraid — be very, very afraid).

Lan của bạn sẽ bảo bạn khi nào là thời điểm thích hợp để thay chậu. Không, cây sẽ không nói với bạn (nếu có, sợ - rất, rất sợ).

Here are the situations in which you’ll want to repot your orchid:

Dưới đây là những tình huống mà bạn sẽ muốn thay chậu lan của bạn:


When the orchid roots are overflowing the pot When the plant itself is going over the edge of the pot. When the potting material is getting soggy and drains poorly.

Khi các rễ lan tràn khắp chậu. Khi bản thân cây mọc trên cạnh chậu. Khi giá thể trồng bị sũng nước và thoát nước kém.

The ideal time to repot most orchids is when the plant starts new growth, usually right after it flowers. With certain orchids like the cattleyas, you’ll see a swelling at the base of the plant, which is the beginning of the new lead or shoot that will form the next stem, leaf, and flowers (see Figure 7-3). This is when orchids are putting out new roots.

Thời gian lý tưởng để thay chậu cho hầu hết các lan là khi cây bắt đầu tăng trưởng mới, thường là ngay sau khi nó ra hoa. Với lan Cattleya, bạn sẽ thấy một nốt sưng tại các gốc lan, là sự khởi đầu hướng hoặc thân mới - sẽ hình thành các thân cây, lá, và hoa (xem hình 7-3). Đây là khi lan đang mọc các rễ mới.

Figure 7-3: Cattleyas should be repotted after flowering when the new roots are about 1 inch (2.5 cm) long, the new lead growth is just appearing, and the growth of the plant has reached the edge of the pot.

Hình 7-3: Cattleya nên được thay chậu sau khi ra hoa khi các rễ mới dài khoảng 1 inch (2,5 cm), sự tăng trưởng hướng mới vừa xuất hiện, và sự phát triển của cây đã chạm đến cạnh chậu.


New growth: Tăng trưởng mới / New roots: Các rể mới


If you don’t repot your orchid at this new-growth stage, the new roots and growths are easily exposed to breakage and the new roots won’t have any potting material to grow into and, therefore, will be more likely to dry out. If the orchid plant becomes too overgrown, you’ll have trouble transplanting it later without damaging it.

Nếu bạn không thay chậu lan ở giai đoạn tăng trưởng mới này, các rễ và các tăng trưởng mới dễ phơi bày đến nứt vở và rễ mới không có bất kỳ chất trồng nào để phát triển và, do đó, sẽ có nhiều khả năng khô. Nếu cây lan trở nên phát triển quá mức, bạn gặp khó khăn khi trồng lại nó sau này mà không làm hỏng nó.

Theo what-when-how.com/orchids/the-abcs-of-potting-materials-containers-and-repotting-orchids/

Còn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #10  
Cũ 14-06-2012, 10:32 AM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 59
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: ABC với Giá thể - Trồng & Thay chậu và Ghép lan


LTS: Website http://what-when-how.com/ là một trang thông tin chuyên sâu nước ngoài, xin được giới thiệu đến các bạn yêu lan (nhất là các bạn mới tập tành như tôi) một bài viết hay & bổ ích vế chất trồng (có một số chất trồng không có hoặc ít dùng ở VN. & ngược lại), chậu, thay chậu & ghép lan. Trân trọng giới thiệu.

Orchid potting — step by step / Trồng lan - từng bước một

Now that you know this is the right time to repot your orchid, here are the simple steps to follow (see Figure 7-4):

Bây giờ bạn biết đây là thời điểm thích hợp để thay chậu phong lan của bạn, đây là các bước đơn giản để làm theo (xem hình 7-4):


1. Remove the orchid from the pot / Gở lan khỏi chậu.

You may need to use a knife to circle the inside of the pot and loosen the roots / Bạn có thể cần dùng một con dao vòng quanh bên trong chậu và nới lỏng các rễ.

2. Remove the old, loose, rotted potting material and any soft, damaged, or dead roots / Bỏ các giá thể cũ, rời rạc, mục nát và bất kỳ các rễ mềm, hư hỏng, hoặc chết nào.

3. If the roots are healthy, firm, and filling the pot, put the orchid in a pot just one size larger than the one you removed it from, placing the older growth toward the back so the new lead or growth has plenty of room.

Nếu các rễ khỏe mạnh, cứng, và đặt (chúng) vào chậu, để lan trong một chậu chỉ với một (chậu) có kích thước lớn hơn chậu mà bạn gỡ ra, đặt thân cũ hướng về phía sau để hướng hoặc tăng trưởng mới có nhiều chỗ.

If the roots are rotted and in poor condition, repot the plant in a container of the same or one size smaller than it was removed from.

Nếu rễ bị mục nát và trong tình trạng cằn cỗi, trồng lại cây trong một chậu kích cỡ bằng hoặc nhỏ hơn chậu đã được gỡ.

If you place a poorly rooted plant in too large of a container, the growing material will stay too damp, which will result in more of the roots rotting.

Nếu bạn đặt một lan kém bén rể vào một chậu quá lớn, chất trồng sẽ quá ẩm ướt - kết quả là các rễ dễ bị thối hơn.

Some orchid growers like to add a coarse material like broken clay pots or Styrofoam in the bottom of the pots to improve drainage. You don’t have to do this if you’re using shallow, azalea-type pots.

Vài người trồng lan muốn thêm một nguyên liệu thô như các chậu đất sét vở hoặc xốp (Styrofoam) ở đáy chậu để cải thiện sự thoát nước.Bạn không phải làm điều này nếu bạn đang dùng loại chậu nông, chậu kiểu - cây đỗ quyên.

4. Place the plant in the pot so it’s at the same depth as it was originally / Đặt cây vào chậu để nó ở cùng một độ sâu như nó đã có ban đầu.

The new shoot should be level with the pot rim / Thân mới nên bằng với vành chậu.

5. Press the fresh potting material into the pot and around the orchid roots with your thumbs and forefingers / Ấn giá thể tươi vào chậu và xung quanh các rễ lan với các ngón tay cái và ngón tay trỏ của bạn .

The orchid should be secure in the pot so it doesn’t wiggle — otherwise, the new roots won’t form properly / Lan nên được an toàn trong chậu vì vậy nó không lung lay – nói cách khác, rễ mới sẽ không hình thành đúng cách.

6. Place a wooden or bamboo stake in the center of the pot, and tie up the new and old leads with soft string or twist ties / Đặt một cọc gỗ hoặc tre ở trung tâm chậu, và buộc các hướng mới và cũ với dây mềm hoặc buộc xoắn.

Figure 7-4: Potting your orchid. / Hình 7-4: Trồng lan của bạn.


Monopodial orchids are those with one growing point that always grows vertically, not sideways (such as phalaenopsis, angraecums, and vandas), as shown in Figure 7-5. The potting process for these orchids is very similar to the cattleya process (outlined in the preceding steps), except that the orchid should be placed in the center of the container, rather that toward the back.

Các lan đơn thân là những lan với một điểm phát triển - luôn tăng trưởng theo chiều đứng, không nghiêng sang bên (như lan hồ điệp, angraecums, và vanda), như thể hiện trong hình 7-5. Quá trình trồng cho các loài lan này rất tương tự như quá trình trồng cattleya (nêu trong các bước trước), trừ lan nên được đặt ở trung tâm của chậu, thay vì hướng về phía sau.

Figure 7-5: Monopodial orchids should be potted in the center of the pot instead of at the back. / Hình 7-5: Lan đơn thân nên được trồng ở trung tâm chậu thay vì ở mặt sau.


Theo /what-when-how.com/orchids/the-abcs-of-potting-materials-containers-and-repotting-orchids/

Hết

Cám ơn các bạn đã xem

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
Gửi trả lời


Công Cụ
Dạng sắp xếp bài

Quyền hạn Gửi bài
Bạn không thể gửi chủ đề
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

Mã BB đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt

Nội quy
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright (c) 2004 - 2018. http://caycanhvietnam.com
Phát triển bởi thành viên Hội Cây Cảnh Việt Nam.
Xin vui lòng để nguồn từ website này

Tất cả thời gian được tính theo GMT +7. Bây giờ là 11:58 AM.