Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế.

Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế. (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/index.php)
-   Vườn Lộc phát (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/forumdisplay.php?f=230)
-   -   Bonsai Tổng Hợp-Hàng Đẹp (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=134705)

tamcantho 18-09-2015 11:13 PM

Bonsai Tổng Hợp-Hàng Đẹp
 
***CÂY 1: MCT Lá Trung Vip:
-Cây mct lá trung TP lùn lực cực già và đẹp,Cây nhiều nu+Cốt chi to và ko còn thẹo
-Hoành 53cm,Cao 45cm,Đế đẹp(Hàng thi đấu cuc3 tương lai...)

( CÂY ĐÃ BÁN )
http://upanh.vannientung.com/images/...5335881137.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...1214835404.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...0827069048.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...5864445789.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...1191677563.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...2387844731.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...0764965204.jpg

***CÂY 2: Linh sam La Hai Siêu Lủa:
-Cây ls La Hai bọng thân siêu lủa cực già và đẹp,Cốt chi to+Chi cành già
-Hành 85cm,Cao 65cm,Đế đẹp (Cây có ghép thêm lủa...)
( CÂY ĐÃ BÁN )
http://upanh.vannientung.com/images/...5175594558.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...0961175504.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...2041001009.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...9616999521.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...6146951903.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...7198436406.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...0972599475.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...1813253479.jpgtamcantho 18-09-2015 11:18 PM

Trả lời: Bonsai Tổng Hợp-Hàng Đẹp
 
***CÂY 3 : Cần Thăng Chuẩn Bonsai:
-Cây cần thăng TP cực già và đẹp,Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 85cm,Cao 80cm,Đế đẹp...
( CÂY ĐÃ BÁN. )

http://upanh.vannientung.com/images/...2102616621.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...8287817143.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...4203288119.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...8029053763.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...4790791285.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...2036732174.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...7641421824.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...9623997090.jpg

***CÂY 4: MCT Lá Lớn Lùn Lực VIP:
-Cây mct lá lớn lùn lực,TP cực già và đẹp,Cốt chi to và già tới từng cọng xương dăm
-Hoành 60cm,Cao 50cm,Đế đẹp(Cây ko còn thẹo,Hàng thi đấu tương lai...)
( CÂY ĐÃ BÁN )


http://upanh.vannientung.com/images/...8632533795.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...3976329745.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...6208573758.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...5987841316.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...1510295747.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...8399710304.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...0993936542.jpg

tamcantho 18-09-2015 11:22 PM

Trả lời: Bonsai Tổng Hợp-Hàng Đẹp
 
***CÂY 5: Gừa Bông Thác Đổ Ôm Đá:
-Cây gừa bông dáng thác đổ TP ôm đá lâu năm,Nhìn rất đẹp và ấn tượng
-Hoành 35cm,Cao 100cm,tán đổ dài 130cm,(Cây đang nằm chậu 90cm*130cm)
( CÂY ĐÃ BÁN )

http://upanh.vannientung.com/images/...7017297618.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...4022329172.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...4052621815.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...5517628920.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...9058694309.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...9996515004.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...8813350952.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...4466712261.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...2518618961.jpg

***CÂY 6: MCT Lá Lớn Hàng Độc"Bản Đồ Việt Nam"
-C ây mct lá lớn uốn thân hình"Bản Đồ Việt Nam",Một sự tạo tác kì công,Nhìn rất đẹp và ấn tượng
-Cây cực già,Cao 200cm,Xương dăm lên san hô,Hàng độc dáng sưu tầm...)


http://upanh.vannientung.com/images/...8501680550.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...1832069513.jpg
http://upanh.vannientung.com/images/...7391289844.jpg

Hunglongphat 02-07-2016 09:53 PM

Re: Bonsai Tổng Hợp-Hàng Đẹp
 
Xin gia cay can thag hoanh 85 nha

minhquantn 01-11-2016 09:09 PM

Trả lời: Bonsai Tổng Hợp-Hàng Đẹp
 
xin gia cây 1


Tất cả thời gian được tính theo GMT +7. Bây giờ là 03:56 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright (c) 2004 - 2017. http://caycanhvietnam.com
Phát triển bởi thành viên Hội Cây Cảnh Việt Nam.
Xin vui lòng để nguồn từ website này