Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế.

Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế. (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/index.php)
-   Thư viên Bonsai quốc tế (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/forumdisplay.php?f=248)
-   -   Bonsai đọat giải quốc tế (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=5003)

lnvinh 31-07-2009 05:32 AM

Bonsai đọat giải quốc tế
 
Các cây Bonsai vừa đạot giải Award Certre International 2009:

(Tên file là: Hạng_tên cây _ tác giả_quốc gia)

http://gi93.photobucket.com/groups/l...oSaviniFab.jpg

lnvinh 31-07-2009 05:32 AM

Trả lời: Bonsai đọat giải quốc tế
 
http://gi93.photobucket.com/groups/l...iniFabioMa.jpg

lnvinh 31-07-2009 05:32 AM

Trả lời: Bonsai đọat giải quốc tế
 
http://gi93.photobucket.com/groups/l...Switzerlan.jpg

lnvinh 31-07-2009 05:32 AM

Trả lời: Bonsai đọat giải quốc tế
 
http://gi93.photobucket.com/groups/l...berger_Ita.jpg

lnvinh 31-07-2009 05:33 AM

Trả lời: Bonsai đọat giải quốc tế
 
http://gi93.photobucket.com/groups/l...nLo_Taiwan.jpg

lnvinh 31-07-2009 05:33 AM

Trả lời: Bonsai đọat giải quốc tế
 
http://gi93.photobucket.com/groups/l..._Switzerla.jpg

lnvinh 31-07-2009 05:33 AM

Trả lời: Bonsai đọat giải quốc tế
 
http://gi93.photobucket.com/groups/l...Zino_Italy.jpg

lnvinh 31-07-2009 05:33 AM

Trả lời: Bonsai đọat giải quốc tế
 
http://gi93.photobucket.com/groups/l...DerVaart_N.jpg

lnvinh 31-07-2009 05:33 AM

Trả lời: Bonsai đọat giải quốc tế
 
http://gi93.photobucket.com/groups/l...palardo_It.jpg

lnvinh 31-07-2009 05:34 AM

Trả lời: Bonsai đọat giải quốc tế
 
http://gi93.photobucket.com/groups/l...soni_Italy.jpg


Tất cả thời gian được tính theo GMT +7. Bây giờ là 07:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright (c) 2004 - 2018. http://caycanhvietnam.com
Phát triển bởi thành viên Hội Cây Cảnh Việt Nam.
Xin vui lòng để nguồn từ website này