Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế.

Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế. (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/index.php)
-   Chia sẻ và cảm nhận (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/forumdisplay.php?f=98)
-   -   Si hàng topten cây côn cuít tận chi răm (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=173105)

tuankien 20-01-2018 11:20 AM

Si hàng topten cây côn cuít tận chi răm
 
+ YouTube Video


Cây si này em quay ở triển lãm huyện Phúc Thọ- hn. mời các bác ngắm chơi


Tất cả thời gian được tính theo GMT +7. Bây giờ là 05:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright (c) 2004 - 2017. http://caycanhvietnam.com
Phát triển bởi thành viên Hội Cây Cảnh Việt Nam.
Xin vui lòng để nguồn từ website này