Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế.

Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế. (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/index.php)
-   Vườn Nguyệt Nhi (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai 2017 (cập nhật 11/7/2017) (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=168021)

ptaagu 11-07-2017 06:21 AM

Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai 2017 (cập nhật 11/7/2017)
 
Topic này Vườn xin cập nhật các sản phẩm của Vườn bán hiện tại. Kính mong các cô chú /anh chị góp ý và ủng hộ! Hình một số tác phẩm:

demo một số tác phẩm:
https://s21.postimg.org/5wracd3xz/IMG_0342.jpg

ptaagu 11-07-2017 10:54 AM

Trả lời: Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai 2017 (cập nhật 11/7/2017)
 
Cây số 1: Kim Ba Xưa siêu mini hàng thi đấu đã xong 95%. Giá 5tr5. Lh: 0962294444.

https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...17&oe=5A0533F2

https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...e5&oe=59C4EFA6

https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...09&oe=59C36826
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...9c&oe=5A0E963B
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...39&oe=5A082569
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...30&oe=5A018023
==================================
Cây số 2: Kim thanh mai hàng thi đấu. Đã xong 95%. Giá 3tr9. Lh: 0962294444
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...06&oe=59FEBCD4
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...4c&oe=59C8D79F
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...43&oe=59C390DC
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...cd&oe=59CBC416
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...88&oe=5A0C7CB2

ptaagu 11-07-2017 02:56 PM

Trả lời: Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai 2017 (cập nhật 11/7/2017)
 
Cây số 3: Kim thanh mai bonsai mini đã xong 95%.
Giá 2tr5
Lh: 0962294444
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...71&oe=59C3F5FA
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...62&oe=59FEB029
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...b8&oe=59FACCD1
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...55&oe=5A042381
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...c1&oe=59C9275E
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...c3&oe=5A045CF6
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...3c&oe=5A054AF3
==================================
Cây số 4: Mai chiếu thủy trung nu lùn lực chuẩn thi đấu. Đã xong 95%.
Giá: 18tr Lh: 0962294444
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...8b&oe=5A0A5968
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...d0&oe=5A0CF3A8
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...b4&oe=59FBEE46
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...36&oe=5A058033
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...e4&oe=59D0348A
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...3f&oe=59CECDE6

ptaagu 11-07-2017 03:11 PM

Trả lời: Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai 2017 (cập nhật 11/7/2017)
 
Cây số 5: Kim thanh mai tông cao xinh xinh. GIÁ 3TR9. Đã bán ... cám ơn anh đã ủng hộ!
Lh: 0962294444
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...5d&oe=5A10A64B
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...40&oe=5A0A9795
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...a8&oe=59FC181A
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...fa&oe=5A10C7C1
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...2e&oe=59C328D4
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...93&oe=5A0DC539
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...e4&oe=5A000A32

ptaagu 11-07-2017 03:22 PM

Trả lời: Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai 2017 (cập nhật 11/7/2017)
 
Cây số 6: Mai chiếu thủy trung nu hàng chuẩn. GIÁ 5TR5
Lh: 0962294444
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...6f&oe=5A0CB70F
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...2f&oe=5A112E09
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...07&oe=5A109E35
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...7b&oe=5A0EE5B0
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...8e&oe=59FF0020
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...fc&oe=5A0E220D
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...14&oe=5A0195A0
==================================
Cây số 7: Mai chiếu thủy trung nu. GIÁ 1TR8.
Lh: 0962294444
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...49&oe=5A034D34
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...85&oe=59FA9B0D
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...fb&oe=59FB161C
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...95&oe=59C53E0E
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...74&oe=5A093717
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...a9&oe=59FA7A65
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...3b&oe=5A024055

ptaagu 11-07-2017 03:36 PM

Trả lời: Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai 2017 (cập nhật 11/7/2017)
 
Cây số 8: Hải châu, hàng thi đấu, đã đạt được nhiều giải trong các cuộc thi.
Giá tham khảo: 119tr
Lh: 0962294444
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...97&oe=59C954C0
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...18&oe=59C87749
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...80&oe=5A0ACA1D
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...42&oe=5A0B96C1
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...4e&oe=5A0536E8
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...79&oe=59CC0494
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...fa&oe=59FE43DA

ptaagu 12-07-2017 05:00 AM

Trả lời: Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai 2017 (cập nhật 11/7/2017)
 
Cây số 9: Cây phôi linh sam đã cắt nhịp lần 2 sau 2 năm nằm chậu. Sống khỏe. . Hoành thân 56cm.
Giá: 5tr9. Lh: 0962294444

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...e2&oe=59FD2CFF
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...04&oe=5A107093
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...4e&oe=59FAC2B5
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...e3&oe=5A0EE13C
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...1d&oe=59C47A47
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...e1&oe=59CCFC9F
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...91&oe=5A0F0483
==================================
Cây 10: Cây phôi linh sam đã cắt nhịp lần 2 sau 2 năm nằm chậu. Sống khỏe. Hoành thân 48cm.
Giá: 3tr9
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...92&oe=59CDDD18

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...51&oe=5A011663

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...5c&oe=59FF7FFA

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...0f&oe=59CC4D79
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...b5&oe=59C574BA
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...d5&oe=5A08CDC6
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...6c&oe=5A0E5271

mailien 12-07-2017 06:56 AM

Trả lời: Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai 2017 (cập nhật 11/7/2017)
 
gia ao ha bac

caycanhphuongviet 12-07-2017 01:00 PM

Trả lời: Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai 2017 (cập nhật 11/7/2017)
 
Toàn hàng đẹp.Chúc đắt khách.

nguyenbaso 12-07-2017 07:11 PM

Trả lời: Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai 2017 (cập nhật 11/7/2017)
 
giá khủng vậy bác


Tất cả thời gian được tính theo GMT +7. Bây giờ là 12:46 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright (c) 2004 - 2017. http://caycanhvietnam.com
Phát triển bởi thành viên Hội Cây Cảnh Việt Nam.
Xin vui lòng để nguồn từ website này