Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế.

Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế. (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/index.php)
-   Vườn Tý Kiểng (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/forumdisplay.php?f=247)
-   -   Sam núi mini để bàn. (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=138779)

lamkieng 18-11-2015 06:47 PM

Sam núi mini để bàn.
 
--Ae quan tâm lh 0963793469
http://upload.caycanhvietnam.com/ima...9636557007.jpg
http://upload.caycanhvietnam.com/ima...3729950543.jpg
http://upload.caycanhvietnam.com/ima...7562786616.jpg
http://upload.caycanhvietnam.com/ima...8841540959.jpg
http://upload.caycanhvietnam.com/ima...4749758852.jpg

mailien 19-11-2015 05:08 PM

Trả lời: Sam núi mini để bàn.
 
cái chậu bao nhiêu?


Tất cả thời gian được tính theo GMT +7. Bây giờ là 11:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright (c) 2004 - 2017. http://caycanhvietnam.com
Phát triển bởi thành viên Hội Cây Cảnh Việt Nam.
Xin vui lòng để nguồn từ website này