PDA

Xem chế độ đầy đủ : GA3 kích thích sinh trưởng cực mạnh USA (dạng kẹo)


ataku_86
20-01-2013, 07:37 PM
GA3 kích thích sinh trưởng cực mạnh đây. http://www.thuviensinhhoc.com/Baigiang/SLTV/Chuong7/C7m2.htm
Anh em nào có nhu cầu nghiên cứu thêm xin liên hệ 0928 740 760. Anh em có thể tham khảo thêm tài liệu mình cung cấp, tài liệu do chính tay mình sưu tầm và biên soạn thõa mãn mọi đam mê nghiên cứu xong có thể là giáo sư sinh học hoặc nghệ nhân cây kiểng

Tài lệu đầy đủ nhất về chất kích thích sinh trưởng (auxin, gibrelin, cytokinin) mình có:
http://www.mediafire.com/view/?4bji1ya6rqww5yl
http://www.mediafire.com/view/?1wzd4636prk9q1h

Đây là dạng phân bón lá có tỉ lệ chất kích thích sinh trưởng GA3 cao. Trong hình có thành phần đó các bạn. 1 viên 5gr dạng viên nén sủi dùng cho 160- 200l nước, loại này hút ẩm mạnh nên ae dùng ko hết nên cho vào lọ nút thật kín dùm nhè
http://img837.imageshack.us/img837/9697/3tb4.jpg

http://img59.imageshack.us/img59/7296/tdbr.jpghttp://nu8.upanh.com/b4.s33.d1/6c57c97197b8069a23a760439a1b39e3_52734628.dsc00007 13.jpg (http://www.upanh.com/dsc_0000713_upanh/v/3vkfei9g5bq.htm)http://nu1.upanh.com/b3.s33.d3/2110d547f96336d522fab14c127da57b_52734631.dsc00007 14.jpg (http://www.upanh.com/dsc_0000714_upanh/v/3vkf3i0gfbd.htm)http://nu2.upanh.com/b5.s34.d2/93a1a64354cc0d9fde2fab7a27745ae2_52734632.dsc00007 15.jpg (http://www.upanh.com/dsc_0000715_upanh/v/dvk6cifg8bg.htm)
http://nu3.upanh.com/b3.s34.d4/b4f5e382e98d34b38def8c953cab756e_52796333.22012013 010.jpg (http://www.upanh.com/22012013_010__upanh/v/evk8brdy4sb.htm)http://nw1.upanh.com/b4.s36.d2/148e74d75a528aa34756dac39543fa99_54860531.14042013 003.jpg (http://upanh.com/view/?id=drtbfj8jbkh)

nguyentrungtuyen
20-01-2013, 08:35 PM
Giá ra sao vậy Anh?

nguyenhungh63
20-01-2013, 08:48 PM
anh bạn "thích làm nông dân" cho biết loại này phù hợp với loại cây gì, cách bón như thế nào, giá cả bao nhiêu cho anh em được biết. bản thân tôi rất hiếu kì với các loại thuốc làm cho cây mạnh khoẻ nên nôn nóng, mong bạn thông cảm.

ataku_86
20-01-2013, 08:48 PM
Gibberellin
Hình 3.6. Sinh tổng hợp gibberellin, cytokinin và Abscisic acid từmevalonic acid
Giáo Trình Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Thực Vật 29
GA3là gibberellin được thương mại hóa đầu tiên và đã được dùng cho một
hệthống sinh trắc nghiệm chuẩn. Chính vì vậy nó được xem nhưlà chất đại diện
cho 136 gibberellin đã được phát hiện. Gibberellin được phân lập đầu tiên từnấm
Gibberella fujikuroi. Từkhi được phát hiện, nó đã được tìm thấy trên nhiều loài
thực vật nhưthực vật hột kín, thực vật hột trần, dương xỉ, tảo nâu, tảo lục, nấm và vi
khuẩn.
3.2.1. Sinh tổng hợp gibberellin
Nói chung người ta chấp nhận rằng gibberellin được tổng hợp từmevalonic
acid trong những chồi non đang sinh trưởng tích cực và hột đang phát triển. Chu
trình mevalonic acid không chỉcó liên quan đến sinh tổng hợp gibberellin mà còn
liên quan đến sinh tổng hợp cytokinin, abscisic acid vàbrassinosteroid (hình 3.6).
Sau khi mevalonic acid biến đổi thành mevalonic acid pyrophosphate rồi thành
isopentenyl pyrophosphate sẽtách ra theo hướng tổng hợp cytokinin, abscisic acid
và con đường khác theo các bước tiếp theo đểtạo thành ent-kaurene sẽdẫn đến sự
thành lập các phân tửgibberellin. Quá trình tổng hợp gibberellin có thểbị ức chế
bởi các chất làm chậm sinh trưởng trong bước chuyển hóa từgeranylgeranyl
pyrophosphate thành copyl pyrophosphate. Các chất làm chậm sinh trưởng gốc
pyrimidine, triazole, tetcyclacis và inabenfide cũng ức chếsựbiến đổi từ
ent-kaurene thành ent-kaurenol, từent-kaurenol thành ent-kaurenal, từent-kaurenal
thành ent-kaurenoic acid.
Quá trình sinh tổng hợp gibberellin của nấm G. fujikuroivà thực vật bậc cao
có thểchia thành 3 giai đoạn chính:
- Chuyển hóa mevalonic acid thành ent-kaurene.
- Chuyển hóa ent-kaurene thành gibberellin prototype, GA12-aldehyde.
- Chuyển hóa GA12-aldehyde thành C20-, rồi thành C19-GA với con đường
không 13-hydroxyl hóa và con đường 13-hydroxyl hóa sớm ởcác vịtrí khác nhau
và sau cùng thành các dạng GA khác nhau.
Sựchuyển hóa từisopentenyl diphosphate (pyrophosphate) đến các dạng
gibberellin được diễn tảchi tiết nhưtrong hình 3.7.
- (F): Chỉcác gibberellin có nguồn gốc từnấm
- (P): Chỉcác gibberellin có nguồn gốc từcây xanh
Hình 3.8c. Các Gibberellin từGA91 đến GA130
Giáo Trình Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Thực Vật 34
3.2.2. Những ảnh hưởng sinh lý của gibberellin
Gibberellin có liên quan đến nhiều quá trình sinh lý trong cây. Tuy nhiên ở
những chi, loài với những yếu tốkhác nhau sẽquyết định gibberellin đặc hiệu hiệu
quảnhất. Gibberellin ảnh hưởng đến nhiều quá trình sinh trưởng và phát triển của
thực vật nhưsựphát triển thân, sựnảy mầm của hột, miên trạng, trổhoa, phân hóa
giới tính, trinh quảsinh, đậu trái và lão hóa.
- Ảnh hưởng trên sựphát triển của thực vật sống: Các gibberellin đã biết
đều có khảnăng kích thích sựvươn dài của thân hay sựphân chia tếbào. Sựkích
thích vươn dài của GA thểhiện rất rõ trên những cây non hoặc bộphận non, ởcây
đã trưởng thành hay cơquan đã già thì ảnh hưởng sẽkém đi. Nhìn chung, GA kích
thích sựsinh trưởng của nhiều loài cây đặc biệt là những cây lùn. Khác với auxin,
ảnh hưởng vươn dài của GA lên thực vật sống thì rõ hơn trên các đoạn mẫu được
cắt. Thực vật đáp ứng với các loại gibberellin khác nhau cũng khác nhau. Đối với
trục hạdiệp rau diếp, ảnh hưởng kích thích sựvươn dài của GA8không rõ nét, ảnh
hưởng kích thích sựvươn dài của GA4, GA1và GA3mạnh dần và GA9lại có ảnh
hưởng mạnh hơn cả. Trong một vài trường hợp thì ảnh hưởng kích thích sựvươn
dài trục hạdiệp dưa leo của gibberellin cũng kém hiệu quả.
- Ảnh hưởng lên tính trạng lùn:Có nhiều biến dịthiếu sinh tổng hợp GA
đã được phát hiện. Đây là tính trạng đơn gene, kích thước của cây biến dịcó thểchỉ
bằng một phần năm cây bình thường và sựlùn chủyếu là do lóng bịngắn lại. Các
dạng đột biến lùn như đột biến bắp lùn (Zea maysL.) d1và d5và lúa lùn (Oryza
sativa L.) Tan-ginbozu và Waito-C. GA nội sinh kiểm soát hoạt động của bắp và lúa
là GA1. Việc xửlý GA ngoại sinh làm cho các cây này cao trởlại bình thường.
Cũng có những dạng đột biến lùn không đáp ứng với việc áp dụng gibberellin ngoại
sinh và cây vẫn lùn sau khi xửlý.
- Ảnh hưởng lên sựnảy mầm của hột và miên trạng:Hiện nay GA được
biết là những chất có khảnăng kích thích nảy mầm và phá vỡmiên trạng trên nhiều
loại cây trồng. GA có thểkích thích hoạt động của các enzyme thủy phân hydrolase
trong hột ngũcốc. GA ngoại sinh tác động lên lớp aleurone của hột ngũcốc và kích
thích sựsản sinh enzyme α-amylase đểtác động lên sựphân hủy tinh bột thành
đường đơn. Tác động này có tác dụng kích thích nảy mầm và phá vỡmiên trạng.
Khoai tây có thểnảy mầm sớm khi xửlý với GA3. GA cũng có thểkích thích sựnảy
mầm của hột rau diếp mà không cần xửlý ánh sáng đỏ. GA cũng có thểthay thế
điều kiện nhiệt độthấp hoặc ngày dài đểphá vỡmiên trạng.
- Ảnh hưởng lên sựtrổhoa:Gibberellin có khảnăng thúc đẩy quá trình trổ
Giáo Trình Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Thực Vật 35
hoa trong nhiều loài thực vật. Đối với những cây cần yêu cầu ngày dài hay trãi qua
điều kiện lạnh trước trổhoa thì khi xửlý GA trong những điều kiện không cảm ứng
chúng sẽtượng hoa và trổhoa. Ảnh hưởng này có liên quan đến sựkích thích quá
trình phân chia tếbào và vươn dài tếbào.
- Ảnh hưởng lên sựphân hóa giới tính, trinh quảsinh, đậu trái và lão
hóa:GA có thểlàm thay đổi giới tính của hoa tương tựnhưauxin, cytokinin và
ethylene. Tuy nhiên, GA có hiệu quảngược với auxin và ethylene. GA làm tăng số
hoa đực trên dưa leo. GA cũng gây nên hiện tượng trinh quảsinh và tạo nên trái
không hột. GA cũng giúp cho trái to và trì hoãn sựlão hóa. Các loại trái nho không
hột ởNhật, Úc, Mỹvà châu Âu thường có xửlý GA3. Bằng cách giảm lão hóa, GA
giữcho vỏtrái cam quít tươi lâu hơn, chậm mềm khi chín và kéo dài thời gian bảo
quản hơn. GA cũng làm cho vỏtáo đẹp hơn, cây kiểng trổhoa sớm và tập trung.
GA3cũng có thểgiúp quá trình sản xuất malt trong công nghiệp sản xuất bia hiệu
quảhơn và ngắn hơn 2-3 ngày.

Ngoài ra còn rất nhiều tài liệu trên mạng nói về loại chầt này. trong thành phần các loại phân bón cũng có nhưng ít hơn loại này(99% ). Anh em có thể tự nghiên cứu thêm và áp dụng. Cảm ơn các anh em đã tin tưởng mua hàng và ủng hộ. Chúc mọi người có những cây kiểng thật đẹp và những phương pháp trồng cây hữu hiệu nhất/
http://nv3.upanh.com/b2.s34.d2/8dc383184869c82d556f5c3603fe71b1_54183393.01012009 014.jpg (http://upanh.com/view/?id=7vl70c7m9zm)
http://nv7.upanh.com/b5.s34.d4/747d112cf68e459118692a56131a60a4_54183397.01012009 015.jpg (http://upanh.com/view/?id=8vl00cam2zx)
http://nv9.upanh.com/b3.s33.d3/56f926d4417476cfc1a35de72ab01f15_54183409.01012009 016.jpg (http://upanh.com/view/?id=fvlf6c6m8bh)
http://nv6.upanh.com/b6.s35.d3/b3bdf51a3b8df12150c526eeb7866b1d_54183416.01012009 018.jpg (http://upanh.com/view/?id=2vl98cbm8bk)
http://nv2.upanh.com/b3.s33.d1/425511d886fa386bc5f4762f53f0f578_54183422.01012009 019.jpg (http://upanh.com/view/?id=bvld3c2m1bu)
http://nv5.upanh.com/b6.s33.d1/806538ecbffe1d52c06fb4d9c46947dc_54183425.01012009 021.jpg (http://upanh.com/view/?id=5vl2ec8m9lj)
http://nv9.upanh.com/b6.s34.d3/d067f5afa13be352d5887b73ca75edcb_54183429.01012009 022.jpg (http://upanh.com/view/?id=0vl87c6mclm)
http://nv0.upanh.com/b6.s33.d1/b99fd5df08e4cc18d223aac9d6675ac3_54183430.01012009 024.jpg (http://upanh.com/view/?id=2vlfccam3lk)
http://nv6.upanh.com/b5.s34.d4/ac5dd02860666b80f526170bf7b01c6c_54183436.01012009 025.jpg (http://upanh.com/view/?id=2vl5ac1m0lw)
http://nv8.upanh.com/b1.s33.d3/6e388eafa9de6cd0d0c760e047ed35d8_54183438.01012009 034.jpg (http://upanh.com/view/?id=3vle5camala)
http://nv4.upanh.com/b6.s34.d2/9e5ba1847c2f914320d833fd7d892d0d_54183444.01012009 036.jpg (http://upanh.com/view/?id=5vl13c9mbmq)
http://nv7.upanh.com/b4.s33.d2/660cdb741e2d6c52d2e2660353c2960c_54183447.01012009 038.jpg (http://upanh.com/view/?id=2vl14c9m4md)
http://nv4.upanh.com/b5.s34.d1/53c5a4d5ae77ff8cd30d2e496233aee9_54183454.01012009 039.jpg (http://upanh.com/view/?id=7vl03c5m4mo)
http://nv2.upanh.com/b4.s34.d3/db45d750961f55b63672b4801ec1262f_54183462.01012009 041.jpg (http://upanh.com/view/?id=dvl13c5memf)
http://nv1.upanh.com/b2.s34.d3/6ec81dd5c093a26d9a5f8080ff76072d_54183471.01012009 043.jpg (http://upanh.com/view/?id=fvleecfm0gr)

ataku_86
20-01-2013, 09:26 PM
Giá ra sao vậy Anh?
Đã gửi báo giá cho anh
==================================
anh bạn "thích làm nông dân" cho biết loại này phù hợp với loại cây gì, cách bón như thế nào, giá cả bao nhiêu cho anh em được biết. bản thân tôi rất hiếu kì với các loại thuốc làm cho cây mạnh khoẻ nên nôn nóng, mong bạn thông cảm.
Chính mình cũng rất thích mò mẫm nghiên cứu và thử nghiệm. Đã báo giá cho anh

nam bonsai
20-01-2013, 10:04 PM
cho mình xin giá nhé

Inin2009
20-01-2013, 10:39 PM
Anh cho xin giá tham khảo, 5gr cho 160-200ml thì kể 10 lít cũng tốn anh nhỉ. Cái này 1 tuần, 1 tháng hay tưới hàng ngày ạ.

maivangnambo
20-01-2013, 10:53 PM
Sao bạn không báo giá công khai để mọi cùng biết cho đở tốn thời gian của bạn.

ataku_86
21-01-2013, 06:41 AM
Mình đã gửi báo giá cho mọi người. Nếu bạn nào quan tâm có thể nhăn tin qua di động cho nhanh mình sẽ trả lời và gửi hàng sơm nhất cho các bạn. Hình thức là qua bưu điện chuyển phát nhanh

nguyentrungtuyen
21-01-2013, 12:48 PM
Nếu Tui lấy 5 viên . Hải có thể giao trực tiếp ở Q:3 được không? Không cần gấp lúc nào Hải tiện đường thì giao..........

ataku_86
21-01-2013, 12:56 PM
Nếu Tui lấy 5 viên . Hải có thể giao trực tiếp ở Q:3 được không? Không cần gấp lúc nào Hải tiện đường thì giao..........
Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng ít khi có dịp lên thành phố hồ chí minh vì mình làm nhà nước lại thường làm thêm thứ bảy chủ nhật, thời gian rãnh thì nghỉ ngơi chăm sóc nhà cửa cây cối. Nhưng nếu có dịp sẽ hẹn giao lưu cùng anh

nguyentrungtuyen
21-01-2013, 05:43 PM
Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng ít khi có dịp lên thành phố hồ chí minh vì mình làm nhà nước lại thường làm thêm thứ bảy chủ nhật, thời gian rãnh thì nghỉ ngơi chăm sóc nhà cửa cây cối. Nhưng nếu có dịp sẽ hẹn giao lưu cùng anh

Củng hy vọng sẽ có dịp giao lưu với Bạn.

minh châu
21-01-2013, 05:49 PM
Xin giá luôn anh

ataku_86
21-01-2013, 08:09 PM
Đã báo giá đến anh

ngthanhvan
21-01-2013, 09:36 PM
xin giá nha anh.

ataku_86
22-01-2013, 06:28 AM
đã báo giá đến anh

ataku_86
22-01-2013, 07:58 PM
Úp lên cho anh em nào có nhu cầu

truonggiangtiens
22-01-2013, 08:22 PM
gia ca the nao vậy

ataku_86
22-01-2013, 08:35 PM
đã báo giá đến bạn

kubibi
22-01-2013, 08:41 PM
cho em xin cái giá vào hòm thư , thank !

ataku_86
22-01-2013, 10:20 PM
đã báo giá đến bạn

nguyentrungtuyen
23-01-2013, 11:11 AM
Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng ít khi có dịp lên thành phố hồ chí minh vì mình làm nhà nước lại thường làm thêm thứ bảy chủ nhật, thời gian rãnh thì nghỉ ngơi chăm sóc nhà cửa cây cối. Nhưng nếu có dịp sẽ hẹn giao lưu cùng anh

Ngoài Agribank. Bạn còn TK NH nào khác không?.................

minh châu
23-01-2013, 11:14 AM
Ngoài Agribank. Bạn còn TK NH nào khác không?.................

Anh Tuyến nếu có lấy kẹo này thì lấy giúp e 2 cục luôn nha anh , khi nào có e lên lấy nha a trai, tks

nguyentrungtuyen
23-01-2013, 11:39 AM
Anh Tuyến nếu có lấy kẹo này thì lấy giúp e 2 cục luôn nha anh , khi nào có e lên lấy nha a trai, tks

OK! Chuyện nhỏ mờ...............................

ataku_86
23-01-2013, 12:59 PM
Ngoài Agribank. Bạn còn TK NH nào khác không?.................
Chỗ em chỉ có Agribank anh àg, đã hỏi mấy người bạn mà không ai có. anh mua nhiều (10 viên tặng 1 viên) em vận chuyển luôn bằng chuyển phát nhanh, mong được giao lưu cùng anh.

nguyentrungtuyen
23-01-2013, 03:42 PM
Chỗ em chỉ có Agribank anh àg, đã hỏi mấy người bạn mà không ai có. anh mua nhiều (10 viên tặng 1 viên) em vận chuyển luôn bằng chuyển phát nhanh, mong được giao lưu cùng anh.

OK! Như vậy mua 10 tặng 1 & Bạn bao vận chuyển luôn đúng không?

ataku_86
23-01-2013, 06:08 PM
OK! Như vậy mua 10 tặng 1 & Bạn bao vận chuyển luôn đúng không?
ok anh! anh chuyển khoản qua tài khoản của em số tiền ....k/11 viên và cho em địa chỉ chính xác để em gửi hàng. Thank anh đã ủng hộ.

nguyentien070
23-01-2013, 10:40 PM
Cho bác xin giá và cách chăm sóc luôn nhé ..

ataku_86
24-01-2013, 06:37 AM
Đã báo giá đến bác

nguyentrungtuyen
24-01-2013, 05:07 PM
ok anh! anh chuyển khoản qua tài khoản của em số tiền ....k/11 viên và cho em địa chỉ chính xác để em gửi hàng. Thank anh đã ủng hộ.

Cứ thống nhất như vậy đi. Sáng mai Tui sẽ nhờ người chuyển tiền đến TK Bạn. Sau khi nhận được tiền Bạn gởi theo tên & ĐC ở dưới giùm
Người nhận: Nguyễn Trung Tuyến. ĐC: 132 Trần Quốc Thảo . P:7 - Q:3

ataku_86
24-01-2013, 06:02 PM
ok anh, ngày mai em sẽ gửi hàng theo địa chỉ trên, cảm ơn anh đã mua hàng

ataku_86
25-01-2013, 02:22 PM
em mới gửi hàng cho anh, khi nào anh nhận được hàng thông báo để em yên tâm. Cảm ơn anh!

nguyentrungtuyen
25-01-2013, 03:26 PM
em mới gửi hàng cho anh, khi nào anh nhận được hàng thông báo để em yên tâm. Cảm ơn anh!

OK! khi nào nhận được Tui sẽ báo để Hải biết.

nguyentrungtuyen
28-01-2013, 02:18 PM
Đã nhận đũ 11 viên. Cám ơn Hải nhen.................

ataku_86
30-01-2013, 05:10 PM
Cảm ơn anh đã mua hàng khi nào sử dụng hiệu quả thì giời thiệu mọi người giùm e nhé! thank a

huynhlang68
30-01-2013, 07:25 PM
cho mình mua dùng thử 3 viên nhe? 3 bữa nữa mình chuyển tiền khi nào chuyển tiên mình gởi địa chỉ nhe./

longx
30-01-2013, 07:44 PM
cho em xin cái giá qua hộp thư ngen ạnh zai

ataku_86
31-01-2013, 06:25 AM
Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mình đã báo giá

pkimduc
31-01-2013, 06:48 AM
Cho xin báo giá nha bạn

ataku_86
31-01-2013, 09:45 AM
đã báo giá

Kalahari
31-01-2013, 09:56 AM
Cho xin giá mua nha.

luyennguyen
31-01-2013, 12:34 PM
cần số lượng nhiều. cho mình xin giá sỉ nhé!

ataku_86
31-01-2013, 12:42 PM
đã gửi báo giá cho mọi người.thank

ataku_86
04-02-2013, 08:47 PM
úp cho buổi tối nay

ataku_86
02-03-2013, 08:24 PM
ggggggggggggggggggggg

nguyenhungh63
03-03-2013, 04:44 AM
cho mình xin giá 2 viên về diệp văn thanh 625 quang trung thị xã an khê- gia lai ( đây là địa chỉ) cho giá vào điện thoại rồi mình chuyển khoản qua agribank của bạn.

ataku_86
03-03-2013, 06:19 PM
cho mình xin giá 2 viên về diệp văn thanh 625 quang trung thị xã an khê- gia lai ( đây là địa chỉ) cho giá vào điện thoại rồi mình chuyển khoản qua agribank của bạn.
sáng mai mình sẽ gửi cp nhanh qua địa chỉ diệp văn thanh 625 quang trung thị xã an khê- gia lai. Khi nhận đựơc thông báo mình biết.thanks

VINHVIEN1973
03-03-2013, 06:48 PM
Cho mình xin giá về Biên Hòa.

ataku_86
03-03-2013, 08:18 PM
mình đã gửi tn cho ban

ataku_86
04-03-2013, 07:20 AM
sáng mai mình sẽ gửi cp nhanh qua địa chỉ diệp văn thanh 625 quang trung thị xã an khê- gia lai. Khi nhận đựơc thông báo mình biết.thanks
Mình gửi kèm khuyến mãi dùng thủ một gói phân hữu cơ thiên nhiên rong biển công nghệ mới trị giá 30.000đ; thành phần chủ yếu auxin 37ppm, gibberellin 21ppm, cytokinin 600ppm, hàm lượng axit humic 50%, đạm 1,5%, lân 3%, kali 20% và chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, chất kích thích sinh trưởng khác. Hàng này khi pha ra rất tanh nhưng chất lượng rất tốt, rõ rệt.

Vài bửa nữa mình sẽ mở topic giới thiệu tài liệu rõ hơn về các chất kích thích này cho các bạn tha hồ nghiên cứu thử nghiệm.

Anh em mua 5 viên GA3 mình kèm theo một gói rong biển và bao vận chuyển luôn. Kính mời anh em ủng hộ cảm ơn anh em nhiều!

HUUDUC
04-03-2013, 07:41 AM
Cho mình xin giá nhé . Thanks!

longduyen
04-03-2013, 07:41 AM
Báo giá e 4 viên về Thanh Hóa dùng thử. Thanks.

tnnguyentu
04-03-2013, 07:51 AM
mình mua 5 viên báo giá vào 0944032502 hoăc vào hôp thu ban nhé

ataku_86
04-03-2013, 08:45 AM
đã gửi báo giá cho mọi người

ataku_86
04-03-2013, 12:24 PM
Đã úp tài lệu đầy đủ về sinh trưởng, thuốc kích thích sinh trưởng và phân bón (Trang 1), mời anh em vô xem không mua thì lấy tài liệu về dùng cũng khá bổ ích. Th anks!

Tài lệu đầy đủ nhất mình có:
http://www.mediafire.com/view/?4bji1ya6rqww5yl
http://www.mediafire.com/view/?1wzd4636prk9q1h

huynhlang68
04-03-2013, 05:38 PM
Mình gửi kèm khuyến mãi dùng thủ một gói phân hữu cơ thiên nhiên rong biển công nghệ mới trị giá 30.000đ; thành phần chủ yếu auxin 37ppm, gibberellin 21ppm, cytokinin 600ppm, hàm lượng axit humic 50%, đạm 1,5%, lân 3%, kali 20% và chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, chất kích thích sinh trưởng khác. Hàng này khi pha ra rất tanh nhưng chất lượng rất tốt, rõ rệt.

Vài bửa nữa mình sẽ mở topic giới thiệu tài liệu rõ hơn về các chất kích thích này cho các bạn tha hồ nghiên cứu thử nghiệm.

Anh em mua 5 viên GA3 mình kèm theo một gói rong biển và bao vận chuyển luôn. Kính mời anh em ủng hộ cảm ơn anh em nhiều!

đầu năm được khuyến mãi rồi, mừng quá! cảm ơn bạn nhiều nhiều nhe. chúc buôn bán vui vẻ.

ataku_86
05-03-2013, 10:26 AM
Cảm ơn anh!

bongbet
05-03-2013, 05:16 PM
Mình gửi kèm khuyến mãi dùng thủ một gói phân hữu cơ thiên nhiên rong biển công nghệ mới trị giá 30.000đ; thành phần chủ yếu auxin 37ppm, gibberellin 21ppm, cytokinin 600ppm, hàm lượng axit humic 50%, đạm 1,5%, lân 3%, kali 20% và chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, chất kích thích sinh trưởng khác. Hàng này khi pha ra rất tanh nhưng chất lượng rất tốt, rõ rệt.

Vài bửa nữa mình sẽ mở topic giới thiệu tài liệu rõ hơn về các chất kích thích này cho các bạn tha hồ nghiên cứu thử nghiệm.

Anh em mua 5 viên GA3 mình kèm theo một gói rong biển và bao vận chuyển luôn. Kính mời anh em ủng hộ cảm ơn anh em nhiều!

bạn cho xin giá nhé ,,,,chúc đắt hàng

ataku_86
05-03-2013, 08:17 PM
đã gửi báo giá

ataku_86
19-03-2013, 09:38 PM
úp cho tài liệu mình có:
http://www.mediafire.com/view/?4bji1ya6rqww5yl
http://www.mediafire.com/view/?1wzd4636prk9q1h
==================================
mọi người có đao được tài liệu này không

khánh phương
19-03-2013, 10:03 PM
Xin 1 rổ 1 giá

dennhem
20-03-2013, 08:15 AM
bạn cho xin giá, tks

phamhoaidao
20-03-2013, 10:20 AM
Xin chào bác Hải. Xin gửi 2 vĩ GA3 cho mình theo địa chỉ:
PHẠM HOÀI ĐẠO
Số: 64 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Tel 099035040770
\:D/Xin cám ơn!

ataku_86
21-03-2013, 08:36 PM
thí nghiệm phân biệt sự khác nhau khi bón gả và chưa bón (thời gian từ ngày tưới ga 3,tưới 1 lần duy nhất đến nay là 30 ngày, trong điều kiện chăm sóc như nhau). cây thử nghiệm là nguyệt quế, trồng cùng đợt nhé, thí nghiệm thật 99,99%
http://nv3.upanh.com/b2.s34.d2/8dc383184869c82d556f5c3603fe71b1_54183393.01012009 014.jpg (http://upanh.com/view/?id=7vl70c7m9zm)
http://nv7.upanh.com/b5.s34.d4/747d112cf68e459118692a56131a60a4_54183397.01012009 015.jpg (http://upanh.com/view/?id=8vl00cam2zx)
http://nv9.upanh.com/b3.s33.d3/56f926d4417476cfc1a35de72ab01f15_54183409.01012009 016.jpg (http://upanh.com/view/?id=fvlf6c6m8bh)
http://nv6.upanh.com/b6.s35.d3/b3bdf51a3b8df12150c526eeb7866b1d_54183416.01012009 018.jpg (http://upanh.com/view/?id=2vl98cbm8bk)
http://nv2.upanh.com/b3.s33.d1/425511d886fa386bc5f4762f53f0f578_54183422.01012009 019.jpg (http://upanh.com/view/?id=bvld3c2m1bu)
http://nv5.upanh.com/b6.s33.d1/806538ecbffe1d52c06fb4d9c46947dc_54183425.01012009 021.jpg (http://upanh.com/view/?id=5vl2ec8m9lj)
http://nv9.upanh.com/b6.s34.d3/d067f5afa13be352d5887b73ca75edcb_54183429.01012009 022.jpg (http://upanh.com/view/?id=0vl87c6mclm)
http://nv0.upanh.com/b6.s33.d1/b99fd5df08e4cc18d223aac9d6675ac3_54183430.01012009 024.jpg (http://upanh.com/view/?id=2vlfccam3lk)
http://nv6.upanh.com/b5.s34.d4/ac5dd02860666b80f526170bf7b01c6c_54183436.01012009 025.jpg (http://upanh.com/view/?id=2vl5ac1m0lw)
http://nv8.upanh.com/b1.s33.d3/6e388eafa9de6cd0d0c760e047ed35d8_54183438.01012009 034.jpg (http://upanh.com/view/?id=3vle5camala)
http://nv4.upanh.com/b6.s34.d2/9e5ba1847c2f914320d833fd7d892d0d_54183444.01012009 036.jpg (http://upanh.com/view/?id=5vl13c9mbmq)
http://nv7.upanh.com/b4.s33.d2/660cdb741e2d6c52d2e2660353c2960c_54183447.01012009 038.jpg (http://upanh.com/view/?id=2vl14c9m4md)
http://nv4.upanh.com/b5.s34.d1/53c5a4d5ae77ff8cd30d2e496233aee9_54183454.01012009 039.jpg (http://upanh.com/view/?id=7vl03c5m4mo)
http://nv2.upanh.com/b4.s34.d3/db45d750961f55b63672b4801ec1262f_54183462.01012009 041.jpg (http://upanh.com/view/?id=dvl13c5memf)
http://nv1.upanh.com/b2.s34.d3/6ec81dd5c093a26d9a5f8080ff76072d_54183471.01012009 043.jpg (http://upanh.com/view/?id=fvleecfm0gr)

ataku_86
23-03-2013, 06:56 AM
hhhhgggggggggggggggggghhhhh
==================================
http://olympiavn.org/forum/index.php?topic=243.0

thanhbonsai123
24-03-2013, 01:13 AM
Ro gia the nao ban.

ataku_86
24-03-2013, 05:04 PM
đã báo giá

ataku_86
26-03-2013, 09:54 PM
úp! ! ! đường lik trên hướng dẫn rất rõ, mình trích thêm và hàm lượng ga 3 trong viên sủi mình đang bán là 5000ppm lựng nhé, ngoài ra còn có tài liệu ở trang 1mà mình đang sưu tầm và thí nghiệm nghiên cứu thêm về các chất này (thời gian này mình đang khuyến mãi dùng thủ gói bột rong biển, có đầy đủ thành phần kích thích sinh trưởng mình dùng rất tốt nên ai mua hàng mình gửi kèm luôn ko tính tiền thêm nhé)

1.2 Sự dãn của tế bào
sự phân chia tế bào chỉ mới tăng lên về mặt số lượng tế bào, còn sự lớn lên của cơ quan và của toàn cây lại phụ thuộc vào sự tăng kích thước của tế bào nhờ giai đoạn giãn của tế bào tiếp sau sự phân chia của chúng.
Kích thước tế bào trong giai đoạn nàytăng rất nhanh cả về chiều ngang và chiều dọc. Không bào xuất hiện và lớn dần chiếm hầu hết thể tích của tế bàotạo điều kiện cho tế bào dãn nhanh chóng.
Điều kiện tối cần thiết cho sự dãn tế bào là sự kích thích của các phytohoocmon. Hai hoocmon có vai trò quan trọng trong giai đoạn này là auxin và gibberellin (GA). Cả hâi đều kích thích sự dãn nở của thành tế bào và tăng kích thước của tế bào. Tuy nhiên, auxin kích thích sự dãn nở tế bào chủ yếu theo chiều ngang, còn gibberellin thì có xu hướng kích thích sự dãn nở của tế bào theo chiều dọc. Sự có mặt và cân bằng giữa hai hoocmon đólà điều kiện cần thiết cho sự dãn tế bào cân đối và cây sinh trưởng bình thường. Nếu cân bằng lệch về phía GA thì cây sẽ sinh trưởng chiều cao mạnh hơn.
Ngoài ra những điều kiện ngoại cảnh như nước, nhiệt đọ ,dinh dưỡng... là tối cần thiết cho sự dãn nở của tế bào.
1.3 Sự phân hoá tế bào và cơ quan
Sau khi qua giai đoạn dãn, tế bào bắt đầu phân hoá thành các mô chức nẳngiêng biệt, đảm nhận các chức phận sinh lí khác nhaucủa cây như mô dậu làm nhiệm vụ quang hợp, mô dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền, mô bì làm nhiệm vụ che chở, mô nhu có chức năng dự trữ... các con đường phân hoá khác nhau dẫn đén sự hình thành các cơ quan khác nhaucủa cây như sự hình thành rễ, hình thành chồi ,hoa...
UTrong quá trình phân hoá tế bào và cơ quan, vai trì điều chỉnh của phytohoocmon là rất quan trọng. Auxin quyết định sự phân hoá rễ và có khi người ta xem auxinnhư là hoocmon hình thành rễ. Còn sự phân hoá chồilại quyế định bởi xytokinin. Hàm lượng xytokinin càng nhiều thì sự phát sinh chồi càng mạnh mẽ.Do đótrong chừng mật nhất định, nhìn sự sinh trưởng của cây có thể dự đoán được cây thừa hay thiếu xytokinin. Sự cân bằng của auxin và xytokinin trong cây cũng quyết định sự sinh trưởng của cây ở mức nào giũa cơ quan trên mặt đất và dưới mặt đất.

1.4 Ứng dụng chất điều hoà sinh trưởngđể điều chỉnh sự sinh trtưởng của tế bào và sự phân hoá các cơ quan.http://www.olympia.net.vn/forum/icon_smile_question.gifhttp://www.olympia.net.vn/forum/icon_smile_question.gif
1.4.1 Sử dụng GA để tăng chiều cao
Một số cây trồng lấy sợi như đay, cũng như mía thì chiều cao của cây có ý nghĩa quyết định đến năng suất của chúng. Để kích thích sự tăng trưởng về chiều cao người ta phun GA cho cây. Ví dụ : với đay, người ta phun với nộng độ 20-50 ppm vài lần cho ruộng đay thì cóthể làm chiều cao cây đay cao gấp đôi (từ 2m có thể cao đến 4-5m ) mà chất lượng sợi đay không kém hơn. Khi cây cao được 50 cm thì bắt đầu phun, phun ba lần, mỗi lần cách nhau 10-15 ngày. Đối với mía, khi xử lý GA với nộng độ từ 10-100 ppm đã kích thích sự kéo dài của các đốtlàm tăng chiều cao và tăng năng suất của ruộng mía. Điều đáng quan tâm là khi xử lý bằng GA thì tỉ lệ đường cũng tăng lên rõ rệt. Chẳng hạn nếu phun 3 lần cách nhau 2-4 tuần thì sản lượng đường tăng lên 25% so với đối chứng.
1.4.2 Sử dụng GA để tăng sinh khối, tăng năng suất cho rau quả...
Với cây rau thì việc tăng sinh khối có ý nghĩa quan trọng. Để đạt được điều đó, người ta thường phun chất kích thích tăng trưởng đặc biệt là GA , vì GA kích thích sự dãn của tế bào rất mạnh và hoàn toàn không gây độc vì nó là sản phẩm tự nhiên (phytohoocmon). Nồng đọ sử dụng của GA trong trường hợp này là dao dộng trong khoảng 20-100 ppm. Chẳng hạn người ta có thể phun GA cho rau bắp cải, cà rốt, rau cải... có thể cho năng suất rất cao.
Rau cải:
- Với cải trắng khi cây bén rễ sau cấy có thể phun GA ở nồng đọ 20 ppm. Phun ba lần mỗi lần cách 2 ngày. Một tháng sau lại tiếp tục phun ba lần tương tự, sẽ làm tăng sinh khối rau rõ rệt.
- Đối với một số loại rau cải xanh có thể phun trước thu hoạch 2 tuần ở nồng đọ 50-199 ppm (phun 2 lần ). Tăng năng suất rõ rệt. Cũng có thể phun khi cây mới có 5-6 lá, phun 2-3 lần với nồng độ 20-30 ppm.
Giá đậu:
-Để làm nảy mầm đều, tăng năng suất giá đậu, có thể ngâm hạt một đêm trong dung dịch GA 10 ppm.
Nho:
Một trong những hướng quan trọng là làm tăng kích thước của các loại quả, tăng năng suất thu hoạch bằng cách sử dụng các chất kích thích sinh trưởng. Đối tượng được sử dụng nhiều nhất là nho. Việc phun GA là biện pháp phổ biếnvà rất có hiệu quả đã làm tăng năng suất nho lên gấp bội, và cải thiện được phẩm chất.
* Vào cuối thời kì hoa rộ, khi quả non hình thanh được 7-10 ngày, dùng máy phun điểm dung dịch 50-100 ppm GA vào chùm quả làm quả lớn nhanh, tăng sản gấp đôi nâng cao hàm lượng đường glucozơ, tăng phẩm chất quả xuất quả xuất khẩu.
*Cũng có thể phun vào lúc sau hoa rộ 7-10 ngày, phun GA ở nồng độ 100-2000 ppm vào chùm hoa có thể làm cho 60-90% quả không hạt, mỏng vỏ, chín sớm hơn 7-15 ngày.
Trong nhiều trường hợp người ta sử dụng cả alar (500-2000 ppm) cho nho,táo, lê... cũng mang lại hiệu quả tương tự.
1.4.3 Sử dụng auxin vàg kytokinin để điều khiển sự phát sinh cơ quan (rễ, chồi) trong nuôi cấy mô
Trong kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thì viẹc ứng dụng các chất điều hoà sinh trưởng là hết sức quan trọng. Hai nhóm chất được sử dụng nhiều nhất là auxin (quyết định hình thành rễ) và xytokinin (quyết định hình thành chồi).
Để nhân nhanh invitro, trong giai đoạn đầu cần phải điều khiển mô nuôi cấy phát sinh thật nhiều chồi để tăng hệ số nhân. Vì vậy người ta tăng nồng độ xytokinin trong môi trường nuôi cấy.
Để tạo cây hoàn chỉnh đưa ra đất người ta tách chồi và cấy vào môi trường ra rễ trong đó hàm lượng auxin được tăng lên . Như vậy , sự cân bằng auxin và xytokinin trong môi trường nuôi cấy quy định sự phát sing ra rễ hay chồi.
Auxin được sử dụng là IAA, 2.4D, anpha-NNA. Còn xytokinin có thể là kinetin, BA hoặc nước dừa... Nồng độ và tỉ lệ của chúng phụ thuộc vào các loài khác nhau, các giai đoạn nuôi cấy khác nhau...

ataku_86
31-03-2013, 08:45 AM
hôm nay cây đã thế này
http://nv2.upanh.com/b6.s35.d3/237e41f1c409ad603adcd4d6acda303a_54450702.xa310320 13001.jpg (http://upanh.com/view/?id=fvsa0z2e8qg)
http://nv8.upanh.com/b1.s35.d2/a246fde1b38b1a9f18e220535f0faa89_54450698.a1032013 002.jpg (http://upanh.com/view/?id=cvs48z3ecqa)

Trilan_rc
31-03-2013, 11:10 PM
Có hình ảnh gói rong biển mới không bạn?

gatre2005
01-04-2013, 12:09 AM
xin báo giá bác nhé

ataku_86
01-04-2013, 07:33 AM
hộp thư của bạn đầy rồi mình gửi ko được. Mình sẽ gửi hình gói rong biển sớm nhất

Sói Hoang
01-04-2013, 08:47 AM
Mình xin giá nha bạn!

huynhlang68
01-04-2013, 02:19 PM
ataku_86 ơi! mình lấy 1/10 phun rồi nhưng quên không gói kỹ nên phần còn lại bị ẩm nó mềm ra vậy có dùng tiếp được không vậy cho biết với. cám ơn trước nhe (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/member.php?u=687198)

ataku_86
01-04-2013, 09:44 PM
vẫn dùng tốt nhé anh, anh nên cho vào lọ và nắp chặt

gatre2005
01-04-2013, 10:46 PM
em xoá bởt đi rồi

linhcaycanh2016
01-04-2013, 10:53 PM
bgias cho nghìn viên nếu rẻ nhé

ataku_86
15-04-2013, 07:31 PM
http://nw1.upanh.com/b4.s36.d2/148e74d75a528aa34756dac39543fa99_54860531.14042013 003.jpg (http://upanh.com/view/?id=drtbfj8jbkh)

lbminh
21-04-2013, 09:38 PM
bao ja em voi

bienlonghai
21-04-2013, 10:37 PM
báo giá cho chú nghe HẢI giá sỉ và lẻ, tặng phẩm về BRVT.

nguyen minh long
22-04-2013, 10:07 AM
cho em xin gia.

ataku_86
24-04-2013, 06:07 PM
đã gửi báo giá đấn các anh chị

ataku_86
24-05-2013, 08:35 AM
úp kiếm tiền mua cây!

ataku_86
05-07-2013, 10:30 AM
úp úp úp úp úp úp

PhuKhang
05-07-2013, 11:06 AM
Xin giá nha Hải! Cảm ơn.

salevespa321
09-07-2013, 09:41 AM
cám ơn mọi người

Tongli
09-07-2013, 12:28 PM
cho xin giá nha anh

manhhiep1504
09-07-2013, 12:53 PM
Tốt nhất a cho giá niêm yết luôn nhé.

Quốc Khánh
12-07-2013, 01:36 PM
Cho xin giá. Tks

ataku_86
04-09-2013, 02:06 PM
úp lên cho mọi người mua dùng

nguyen minh long
04-09-2013, 05:28 PM
cho em xin giá voi anh ơi...

ataku_86
05-09-2013, 07:40 PM
đã báo giá cho các ANH

ataku_86
20-01-2014, 06:25 PM
úp lên bán lại, vừa rồi bận quá nên có nhiều bạn hỏi mà mình chưa bán nay bán lại mời a e tiếp tục ủng hộ

honganbmt99
21-01-2014, 09:31 AM
cái này pha như thế nào vậy a.

enotikle
20-02-2014, 12:21 PM
Cô giáo hỏi học sinh: “các em hãy cho cô biết những thứ gì không được cho vào mồm?”
học trò 1: “thưa cô , đất đai không được cho vào mồm”
Cô giáo : “đúng rồi”
học trò 2: “giầy không được cho vào mồm”
Cô giáo : “đúng rồi”.
Vôva: “thưa cô , bóng đèn có điện không được cho vào mồm”
CÔ giáo: “đúng rồi , nhưng vì sao em lại nói như vây?”
Vôva: “Vì đêm qua em thấy mẹ em bảo: Anh tắt điện đi rồi hãy cho vào mồm em”

thichlamvuon
26-03-2014, 10:31 PM
Giá 5 viên bao nhiu vậy anh

ataku_86
04-04-2014, 08:13 PM
http://img59.imageshack.us/img59/7296/tdbr.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/9697/3tb4.jpg

letradalat
09-04-2014, 08:24 PM
GA 3 thường được dân cây hoa kiểng kích hoa nở như mai mình biết nhiều người dùng, nếu dung cho cây đào hiệu quả kg nhỉ. cho xin giá về tp dalat di bạn

thichlamvuon
15-04-2014, 11:06 PM
báo giá cho em đi

ataku_86
16-04-2014, 08:27 PM
Minh da báo giá

SG2010
16-04-2014, 08:37 PM
Cho xin giá nha bạn.

ataku_86
16-04-2014, 08:43 PM
Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Mình đã bg. Khi nhận được tiền mình sẽ chuyển hàng sớm nhất. Cảm ơn 1 bạn ơ vũng tàu đã mua hàng!

ataku_86
18-04-2014, 08:23 PM
úp úp úp úp ít

huynhvanhung172
18-04-2014, 08:54 PM
sao nói là kẹo Mỹ mà sao chỉ có hình 5 cái ngôi sao và toàn tiếng việt không vậy. Đưa đại giá lên luôn đi để AE hỏi giá và báo giá chi cho mất công vậy, chỉ là mấy viên kẹo thôi mà có gì đâu mà bí mật vậy ta.

xqnc24
18-04-2014, 08:56 PM
cho mình xin giá bạn nhé,thank. chúc đắt hàng

cahkgnav
22-04-2014, 09:02 AM
Cách Tẩy Trắng Răng Tại Nhà

Hàm răng ố vàng từ lâu đã là nõi lo sợ của tất cả mọi người, nhất là những người hay uống trà, cafe, nước ngọt hay hút thuốc lá… Hàm răng ố vàng làm bạn ngại ngùng, lo sợ mỗi khi nói trước đám đông hay bạn không dám nở 1 nụ cười với bạn bè.


Đã đến lúc bạn không cần lo lắng về hàm răng ố vàng của mình nữa. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn cách tẩy trắng răng tại nhà ưu việt và hiệu quả, lại không hề gây cảm giác ê buốt. Với chi phí chỉ bằng 1/3 so với khi đi làm trắng răng tại NHA KHOA.
VIVID 7 DAYS là dòng sản phẩm vượt trội về tắc dụng làm trắng răng chỉ sau 7 ngày sử dụng với tác dụng làm trắng ngang với khi đi làm trắng tại NHA KHOA.
Có thể bạn không tin, có thể bạn cảm thấy bất ngờ. Hãy đến với chúng tôi để được trải nghiệm, để sở hữu hàm răng trắng sáng chỉ với 580.000 đồng.

Vivid 7 days làm trắng răng chuyên nghiệp với các thành phần làm trắng an toàn, hiệu quả được các nha sĩ sử dụng và đã được chứng minh lâm sàng.
Cách tẩy trắng răng tại nhà vượt trội của Vivid 7 Days

• Không ê buốt như tẩy trắng lazer .
• Chi phí rẻ hơn nhiều so với tẩy trắng ở nha khoa
• Dễ sử dụng – Có thể sử dụng bất cứ thời gian rãnh trong ngày.
• Hiệu quả thấy được ngay từ lần đầu tiên
• Giữ trắng lâu – từ 6-12 tháng
• Hoàn toàn an toàn cho men răng – sử dụng thành phần làm trắng tương tự như trong nha khoa

Cách tẩy trắng răng tại nhà an toàn nhất
cach tay trang rang (http://cachtaytrangrang.biz/cach-tay-trang-rang-tai-nha-an-toan-va-hieu-qua/)

VIVID 7 DAYS – CHO NỤ CƯỜI TỎA SÁNG

Để đặt hàng và nhận tư vấn vui lòng liên hệ:
Ms Nga 01694865685
Yahoo: nguyenthinga.k47i3
Email: hanga.nguyennga@gmail.com

trihp70
22-04-2014, 09:03 AM
GA3 giá bao nhiêu 1 viên

ataku_86
23-04-2014, 04:19 PM
sao nói là kẹo Mỹ mà sao chỉ có hình 5 cái ngôi sao và toàn tiếng việt không vậy. Đưa đại giá lên luôn đi để AE hỏi giá và báo giá chi cho mất công vậy, chỉ là mấy viên kẹo thôi mà có gì đâu mà bí mật vậy ta.
CẢm ơn bạn quan tâm góp ý

hoanglamtk
25-10-2014, 12:08 AM
gia bao nhieu vay anh trai, cai này tưới hay xịt, với lại có ảnh hưởng đến khả năng ra hoa đậu trái không?

HaiPM
25-10-2014, 06:40 PM
giá sao vậy

Gomuc6
25-10-2014, 11:42 PM
Xin giá sĩ và lẻ luôn nhé bạn

HaiPM
26-10-2014, 10:35 AM
Cho gia nha

ataku_86
18-11-2014, 09:19 PM
Xin thông báo ngừng giao dịch ga 3 do khối lượng giao dịch quá chậm nên mong ae thông cảm!